สิ่งมีชีวิตในพระนาม


-- ค้นหาแบบระเอียด --

ค้นหา

สิ่งมีชีวิตในพระนาม จำนวน 73 รายการ

สิ่งมีชีวิตในพระนาม

สิ่งมีชีวิตในพระนาม ครอบคลุมชื่อพรรณพืชและพรรณสัตว์ท้องถิ่นของประเทศไทย รวมทั้งพรรณพืช ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ที่ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่ราชวงศ์ของไทย โดยตั้งชื่อสกุล คำระบุชนิด และชื่อลูกผสม มาตั้งชื่อพรรณพืชและพรรณสัตว์นั้น ผู้ตั้งได้เล็งเห็นถึงพระราชกรณียกิจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อค้นพบพรรณพืชหรือสัตว์ชนิดใหม่จึงต้องการตั้งชื่อตามพระนามเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งไทยและต่างประเทศ ในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Acanthosquilla sirindhorn Naiyanetr, 1995 Animalia Arthropoda Malacostraca Stomatopoda Nannosquillidae Acanthosquilla
2 Aenictus shilintongae มดทหารเทพา Animalia Aenictus
3 Afgekia mahidolae B. L. Burtt & Chermsir. กันภัยมหิดล Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Afgekia
4 Amblypharyngodon chulabhornae Vidthayanon & Kottelat, 1990 ปลาซิวเจ้าฟ้า Animalia Chordata Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Amblypharyngodon
5 Amphidromus principalis Sutcharit & Panha, 2015 หอยบุษราคัม Animalia Mollusca Gastropoda Stylommatophora Camaenidae Amphidromus
6 Amphioctopus rex (Nateewathana & Norman, 1999) หมึกสายราชา Animalia Mollusca Cephalopoda Octopoda Octopodidae Amphioctopus
7 Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุนไพศาลทักษิณ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Moraceae Artocarpus
8 Pinalia amica Kuntze กล้วยไม้แอสโคเซนด้าสุคนธรัศมิ์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Ascocenda
9 Astraeus sirindhorniae Watling, Phosri, Suwann., A.W.Wilson & M.P.Martín, 2014 เห็ดเผาะสิรินธร Fungi Basidiomycota Agaricomycetes Boletales Diplocystidiaceae Astraeus
10 Basilochelys macrobios Tong et al., 2009 เต่าทรงพระเจริญ Animalia Chordata Reptilia Testudinata Basilochelys
11 Bauhinia winitii Craib อรพิม (คิ้วนาง) Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Bauhinia
12 Blechnum gibbum x Blechnum brasiliense เฟินรัศมีโชติ Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Blechnaceae Blechnum
13 Bulbophyllum Princess Bejaratana กล้วยไม้สิงโตเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ Plantae Tracheophyta Orchidaceae Bulbophyllum
14 Buxus sirindhorniana ช้องเจ้าฟ้า Plantae Buxus
15 Cattleya ‘Queen Sirikit’ แคทลียาควีนสิริกิติ์ Plantae Tracheophyta Asparagales Orchidaceae Cattleya
16 Cladomyrma sirindhornae Jaitrong, Laedprathom & Yamane, 2013 มดต้นไม้สิรินธร Animalia Arthropoda Insecta Hymenoptera Formicidae Cladomyrma
17 หวายชมพูนครินทร์ Plantae Dendrobium
18 หวายโสมสวลี Plantae Dendrobium
19 Devario regina (Fowler, 1934) ซิวใบไผ่ Animalia Chordata Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Devario
20 Bauhinia winitii Craib จั่นน้ำ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Boraginales Ehretiaceae Ehretia
21 Eucosmogastra sirindhornae Pinkaew & Laeprathom, 2016 ผีเสื้อรัตติสิริน Animalia Arthropoda Insecta Orthoptera Rhaphidophoridae Eucosmogastra
22 Eurochelidon sirintarae (Kitti, 1968) นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร Animalia Chordata Aves Passeriformes Hirundinidae Eurochelidon
23 Flemingia sirindhorniae เทพมาศ Plantae Flemingia
24 Gentiana hesseliana Hosseus ดอกหรีดลักษณา (ดอกหรีดกอ, ลักษณา) Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Gentianaceae Gentiana
25 Globba winitii C.H.Wright Plantae Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Zingiberaceae Globba
26 Guaiacum officinale L. แก้วเจ้าจอม (ต้นน้ำอบผรั่ง, แก้วจุลจอม) Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Zygophyllales Zygophyllaceae Guaiacum
27 Impatiens charisma Suksathan & Keerat. เทียนพระบารมี Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Balsaminaceae Impatiens
28 Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan ชมพูสิริน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Ericales Balsaminaceae Impatiens
29 Indochinamon bhumibol ปูเจ้าพ่อหลวง Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Potamidae Indochinamon
30 Jasminum bhumibolianum Chalermglin มะลิเฉลิมนรินทร์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Oleaceae Jasminum
31 Jasminum nobile C. B. Clarke subsp. rex (Dunn.) P.S.Green มะลิ ร.5 (ปันหยี, มะลิวัลย์ดง) Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Oleaceae Jasminum
32 Macrobrachium sirindhorn Naiyanetr, 2001 กุ้งเจ้าฟ้า Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Palaemonidae Macrobrachium
33 Magnolia rajaniana (Craib) Figlar จำปีรัชนี (จำปีหลวง, ชะแก) Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Magnoliaceae Magnolia
34 Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin จำปีสิรินธร (จำปา, จำปีสัก) Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Magnoliaceae Magnolia
35 Mahidolia mystacina ปลาบู่มหิดล Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Gobiidae Mahidolia
36 Mimadiestra sirindhornae Dawwrueng, Storozhenko & Artchawakom, 2016 ตั๊กแตนคูหารัตน์ Animalia Arthropoda Insecta Orthoptera Rhaphidophoridae Mimadiestra
37 Mitrephora sirikitiae Weeras., Chalermglin & R.M.K.Saunders มหาพรหมราชินี Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Annonaceae Mitrephora
38 Mugilogobius rambaiae (Smith, 1945) Queen Rambai's goby บู่รำไพ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Gobiidae Mugilogobius
39 Mystus bocourti (Bleeker, 1864) แขยงธง Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Bagridae Mystus
40 N. ‘Perry's Fire Opal’ x N. ‘Nangkwag Fah’ บัวควีนสิริกิติ์ Plantae Tracheophyta Scleractinia Nymphaeaceae Nymphaea
41 Opisthognathus rex Wongratana, 1975 ปลาโอพิสทอนญาทัส เร็กซ์ Animalia Chordata Actinopterygii Perciformes Opistognathidae Opisthognathus
42 Paphiopedilum charlesworthii Pfitzer รองเท้านารีดอยตุง 'สังวาลย์' Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Paphiopedilum
43 Paphiopedilum ‘Sangwan Anniversary 108th’ รองเท้านารีพริ้นเซสสังวาลย์ แอนนิเวอร์ซารี ปีที่ 108 Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Paphiopedilum
44 Paphiopedilum ‘Princess Sangwan’ รองเท้านารีพริ้นเซสสังวาลย์ Plantae Paphiopedilum ‘Princess
45 Paraboea bhumiboliana Triboun & Chuchan ภูมิพลินทร์ Plantae Tracheophyta Gesneriaceae Paraboea
46 Paraboea sangwaniae Triboun นครินทรา Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Gesneriaceae Paraboea
47 Peperomia sirindhorniana รักตะนิล Plantae Peperomia
48 ฟาแลนนอพซิสพรินเซสจุฬาภรณ์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Phalaenopsis
49 Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark สิรินธรวัลลี Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Phanera
50 Phricotelphusa sirindhorn Naiyanetr, 1989 ปูเจ้าฟ้า Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Gecarcinucidae Phricotelphusa
51 Phuwiangosaurus sirindhornae Martin, Buffetaut & Suteethorn 1994 ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน Animalia Chordata Reptilia Dinosauria Phuwiangosaurus
52 Potamon galyaniae Naiyanetr,2001 ปูพระพี่นาง Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Potamidae Takpotamon Brandis, 2002
53 Pseudochelidon sirintarae Thonglongya, 1968 White-eyed River Martin Animalia Chordata Aves Passeriformes Hirundinidae Pseudochelidon
54 Pupamon sangwan Naiyanetr, 1997 ปูแม่ฟ้าหลวง Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Potamidae Pupamon
55 กุหลาบจุฬาลงกรณ์ (กุหลาบ ร.5) Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Rosaceae Rosa
56 กุหลาบพระนามสิรินธร Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Rosaceae Rosa
57 Queen Sirikit Rose กุหลาบควีนสิริกิติ์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Rosaceae Rosa
58 สกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธร  Animalia Sirindhorn
59 Sirindhornia mirabilis H.A.Pedersen & Suksathan เอื้องศรีประจิม Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Sirindhornia
60 Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.) H.A.Pedersen & Suksathan เอื้องศรีอาคเนย์ Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Sirindhornia
61 Sirindhornia pulchella H.A.Pedersen & Indham. เอื้องศรีเชียงดาว Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Sirindhornia
62 Soleichthys siammakuti  ปลาใบไม้ Animalia Chordata Actinopterygii Pleuronectiformes Soleidae Soleichthys
63 Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000 ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร Animalia Arthropoda Branchiopoda Anostraca Streptocephalidae Streptocephalus
64 Syzygium sirindhorniae Chantar., Suksathan & Wongnak ราชรัตน์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Syzygium
65 Tabebuia rosea DC. ชมพูพันธุ์ทิพย์ (ชมพูบริพัตร, ชมพูอินเดีย, ตาเบบูย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Tabebuia
66 Tarsius sirindhornae Chaimanee, Lebrun, Yamee & Jaeger ทาร์เซียสิรินธร Animalia Chordata Mammalia Primates Tarsiidae Tarsius
67 Thaiphusa sirikit (Naiyanetr, 1992) ปูราชินี Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Potamidae Thaiphusa
68 Thaipotamon chulabhorn Naiyanetr, 1993 ปูทูลกระหม่อม Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Potamidae Thaipotamon
69 Thepparatia thailandica Phuph. เครือเทพรัตน์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Thepparatia
70 Trigona sirindhornae Michener & Boongird, 2004 ชันโรงสิรินธร Animalia Arthropoda Malacostraca Decapoda Palaemonidae Trigona
71 Tulipa ‘King Bhumibol’ ทิวลิปคิงภูมิพล Plantae Tracheophyta Liliaceae Tulipa
72 Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk โมกราชินี (โมกสิริกิติ์) Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Apocynaceae Wrightia
73 Zingiber sirindhorniae ไอยริศ Plantae  Zingiber
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล ปีที่ตีพิมพ์
กราฟแสดงสถานภาพการคุกคาม

สถานภาพการคุกคาม (พ.ศ. 2560)

สถานภาพการคุกคามทั้งหมด