ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Zingiber sirindhorniae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Zingiber sirindhorniae
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Amomum L.
  - Cassumunar Colla
  - Dieterichia Giseke
  - Dymczewiczia Horan.
  - Jaegera Giseke
  - Pacoseroca Adans.
  - Thumung J.Koenig
  - Zerumbet T.Lestib.
 • ชื่อไทย:
  - ไอยริศ
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • สกุล:
   Zingiber
แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 8 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 4 ต.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 4 ต.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง