ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Peperomia sirindhorniana


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Peperomia sirindhorniana
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย:
  - รักตะนิล
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • สกุล:
  Peperomia
แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง