ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Eucosmogastra sirindhornae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Eucosmogastra sirindhornae Pinkaew & Laeprathom, 2016
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Nenomoshia Clarke, 1976
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อรัตติสิริน
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Orthoptera
 • วงศ์::
  Rhaphidophoridae
 • สกุล:
  Eucosmogastra
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ต.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง