ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Sirindhorna khoratensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Sirindhorna khoratensis. Shibata, Jintasakul, Azuma & You, 2015
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - สิรินธรน่า โคราชเอนซิส
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Gastropoda
 • อันดับ:
  Stylommatophora
 • วงศ์::
  Camaenidae
 • สกุล:
  Sirindhorna
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง