ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Rosa 'Chulalongkorn'


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Bakeria (Gand.) Gand.

  Chabertia (Gand.) Gand.

  Chavinia (Gand.) Gand.

  Cottetia (Gand.) Gand.

  Crepinia (Gand.) Gand.

 • ชื่อไทย::
  - กุหลาบจุฬาลงกรณ์ (กุหลาบ ร.5)
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Lamiales
 • วงศ์::
  Rosaceae
 • สกุล:
  Rosa
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง