ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Potamon galyaniae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Potamon galyaniae Naiyanetr,2001
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - ปูพระพี่นาง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Potamidae
 • สกุล:
  Takpotamon Brandis, 2002
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ต.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง