ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Astraeus sirindhorniae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Astraeus sirindhorniae Watling, Phosri, Suwann., A.W.Wilson & M.P.Martín, 2014
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - เห็ดเผาะสิรินธร
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Basidiomycota
 • ชั้น::
  Agaricomycetes
 • อันดับ:
  Boletales
 • วงศ์::
  Diplocystidiaceae
 • สกุล:
  Astraeus
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ก.ค. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 8 ส.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 8 ส.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง