ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Devario regina


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Devario regina (Fowler, 1934)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  - Danio regina Fowler, 1934

 • ชื่อสามัญ::
  - Queen danio
 • ชื่อไทย::
  - ซิวใบไผ่ - ปลาซิวใบไผ่ - ซิวใบไผ่ราชินี
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Cypriniformes
 • วงศ์::
  Cyprinidae
 • สกุล:
  Devario
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พ.ย. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 9 ก.ย. 2562 20:30 น.
วันที่สร้าง: 9 ก.ย. 2562 20:30 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง