ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Sirindhornia monophylla


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.) H.A.Pedersen & Suksathan
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  - Chusua monophylla (Collett & Hemsl.) P.F.Hunt

  - Habenaria monophylla Collett & Hemsl.

  - Orchis geniculata Finet

  - Orchis monophylla (Collett & Hemsl.) Rolfe

  - Peristylus monophyllus (Collett & Hemsl.) Kraenzl.

 • ชื่อไทย::
  - เอื้องศรีอาคเนย์ - เอื้องศรีอาคะเนย์
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - -
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Liliopsida
 • อันดับ:
  Asparagales
 • วงศ์::
  Orchidaceae
 • สกุล:
  Sirindhornia
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ต.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 19 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 19 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง