ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Dendrobium Soamsawali


  • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  • ชื่อไทย::
    - หวายโสมสวลี
  • อาณาจักร::
    Plantae
  • สกุล:
    Dendrobium
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ต.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 9 ต.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 9 ต.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง