ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Tarsius sirindhornae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Tarsius sirindhornae Chaimanee, Lebrun, Yamee & Jaeger
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - ทาร์เซียสิรินธร
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Mammalia
 • อันดับ:
  Primates
 • วงศ์::
  Tarsiidae
 • สกุล:
  Tarsius
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 16 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 16 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง