ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Mussaenda ‘Queen Sirikit’


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Mussaenda philippica ‘Queen Sirikit’
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Aphaenandra Miq.

  Asemanthia Ridl.

  Belilla Adans.

  Landia

  Menestoria DC.

 • ชื่อไทย::
  - ดอนญ่าควีนสิริกิติ์
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • วงศ์::
  RUBIACEAE
 • สกุล:
  Mussaenda
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2562
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ก.ค. 2566
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 23 มิ.ย. 2566
วันที่อัพเดท : 24 ม.ค. 2567 09:22 น.
วันที่สร้าง: 24 ม.ค. 2567 09:22 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง