ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Wrightia sirikitiae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - โมกราชินี (โมกสิริกิติ์) - - - โมกราชินี
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - - - Mok rachinee
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Gentianales
 • วงศ์::
  Apocynaceae
 • สกุล:
  Wrightia
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง