ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Rosa ‘Princess Maha Chakri Sirindhorn’


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Bakeria (Gand.) Gand.
  - Chabertia (Gand.) Gand.
  - Chavinia (Gand.) Gand.
  - Cottetia (Gand.) Gand.
  - Crepinia (Gand.) Gand.
  - Ernestella Germ.
  - Hesperhodos Cockerell
  - Hulthemia Dumort.
  - Juzepczukia Chrshan.
  - Laggeria (Gand.) Gand.
  - Lowea Lindl.
  - Ozanonia (Gand.) Gand.
  - Platyrhodon Decne. ex Hurst
  - Pugetia (Gand.) Gand.
  - Rhodophora Neck.
  - Rhodopsis (Endl.) Rchb.
  - Ripartia (Gand.) Gand.
  - Saintpierrea Germ.
  - Scheutzia (Gand.) Gand.
  - ×Hulthemosa Juz.
 • ชื่อไทย::
  - กุหลาบพระนามสิรินธร
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Rosales
 • วงศ์::
  Rosaceae
 • สกุล:
  Rosa
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 24 ม.ค. 2567 09:22 น.
วันที่สร้าง: 24 ม.ค. 2567 09:22 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง