สถานะอนุสัญญา CITES


สิ่งมีชีวิตที่มีทะเบียนตามอนุสัญญา CITES จำนวน 2,206 รายการ

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ appendix วันที่่ประกาศ
1 Bulbophyllum macranthum II 2023-02-23
2 Habenaria austrosinensis II 2023-02-23
3 Appendicula undulata II 2023-02-23
4 Poaephyllum pauciflorum II 2023-02-23
5 Crepidium micranthum II 2023-02-23
6 Coelogyne calcicola II 2023-02-23
7 Mycaranthes floribunda II 2023-02-23
8 Bulbophyllum longipes II 2023-02-23
9 Bulbophyllum luanii II 2023-02-23
10 Rhinobatos ranongensis II 2023-02-23
11 Dendrobium cariniferum II 2023-02-23
12 Thrixspermum scopa II 2023-02-23
13 Macodes petola II 2023-02-23
14 Chrysoglossum assamicum II 2023-02-23
15 Stereochilus erinaceus II 2023-02-23
16 Trachoma rhopalorrhachis II 2023-02-23
17 Gastrochilus bellinus II 2023-02-23
18 Eria javanica II 2023-02-23
19 Crepidium chamaeorchis II 2023-02-23
20 Bulbophyllum repens II 2023-02-23
21 Cymbidium dayanum II 2023-02-23
22 Grosourdya ciliata II 2023-02-23
23 Bulbophyllum xylophyllum II 2023-02-23
24 Arachnis limax II 2023-02-23
25 Phalaenopsis finleyi II 2023-02-23
26 Callostylis rigida II 2023-02-23
27 Dendrobium gratiosissimum II 2023-02-23
28 Vanilla griffithii II 2023-02-23
29 Cymbidium insigne II 2023-02-23
30 Platanthera angustata II 2023-02-23
31 Ascidieria longifolia II 2023-02-23
32 Plocoglottis javanica II 2023-02-23
33 Nepenthes chang II 2023-02-23
34 Habenaria porphyricola II 2023-02-23
35 Galeola nudifolia II 2023-02-23
36 Bulbophyllum gracillimum II 2023-02-23
37 Carcharhinus altimus II 2023-02-23
38 Bulbophyllum khasyanum II 2023-02-23
39 Dendrobium hendersonii II 2023-02-23
40 Peristylus densus II 2023-02-23
41 Lecanorchis malaccensis II 2023-02-23
42 Oxystophyllum sinuatum II 2023-02-23
43 Thrixspermum annamense II 2023-02-23
44 Cryptopylos clausus II 2023-02-23
45 Plocoglottis lowii II 2023-02-23
46 Bulbophyllum nigripetalum II 2023-02-23
47 Taeniophyllum filiforme II 2023-02-23
48 Sirindhornia monophylla II 2023-02-23
49 Bulbophyllum muscarirubrum II 2023-02-23
50 Trichotosia pulvinata II 2023-02-23
51 Dendrobium viridulum II 2023-02-23
52 Bulbophyllum sukhakulii II 2023-02-23
53 Dendrobium setifolium II 2023-02-23
54 Phaius takeoi II 2023-02-23
55 Bulbophyllum obtusum II 2023-02-23
56 Goodyera viridiflora II 2023-02-23
57 Brachypeza pallida II 2023-02-23
58 Plocoglottis quadrifolia II 2023-02-23
59 Cuora mouhotii II 2023-02-23
60 Oberonia nitida II 2023-02-23
61 Crocodylus porosus II 2023-02-23
62 Agrostophyllum callosum II 2023-02-23
63 Podocarpus neriifolius III 2023-02-23
64 Bulbophyllum crabro II 2023-02-23
65 Cymbidium mastersii II 2023-02-23
66 Bulbophyllum ecornutum II 2023-02-23
67 Trichotosia ferox II 2023-02-23
68 Pinalia globulifera II 2023-02-23
69 Plocoglottis gigantea II 2023-02-23
70 Pinalia stricta II 2023-02-23
71 Habenaria chlorina II 2023-02-23
72 Dendrobium densiflorum II 2023-02-23
73 Podochilus lucescens II 2023-02-23
74 Chrysoglossum ornatum II 2023-02-23
75 Calanthe vestita II 2023-02-23
76 Vanilla yersiniana II 2023-02-23
77 Coelogyne brachyptera II 2023-02-23
78 Callostylis bambusifolia II 2023-02-23
79 Porpax ustulata II 2023-02-23
80 Cleisostoma arietinum II 2023-02-23
81 Dendrobium harveyanum II 2023-02-23
82 Bulbophyllum anodon II 2023-02-23
83 Dendrobium christyanum II 2023-02-23
84 Pholidota articulata II 2023-02-23
85 Dendrobium porphyrochilum II 2023-02-23
86 Lecanorchis javanica II 2023-02-23
87 Trichoglottis orchidea II 2023-02-23
88 Gastrodia fimbriata II 2023-02-23
89 Liparis nigra II 2023-02-23
90 Bulbophyllum fascinator II 2023-02-23
91 Paphiopedilum bellatulum I 2023-02-23
92 Carcharhinus melanopterus II 2023-02-23
93 Bulbophyllum crassipes II 2023-02-23
94 Tainia longiscapa II 2023-02-23
95 Rhynchostylis retusa II 2023-02-23
96 Luisia secunda II 2023-02-23
97 Bulbophyllum lepidum II 2023-02-23
98 Cymbidium erythraeum II 2023-02-23
99 Scoliodon laticaudus II 2023-02-23
100 Bulbophyllum gymnopus II 2023-02-23
101 Bulbophyllum thaiorum II 2023-02-23
102 Micropera rostrata II 2023-02-23
103 Didymoplexiella siamensis II 2023-02-23
104 Paphiopedilum insigne I 2023-02-23
105 Odontochilus lanceolatus II 2023-02-23
106 Eulophia bicallosa II 2023-02-23
107 Vanda bensonii II 2023-02-23
108 Thrixspermum centipeda II 2023-02-23
109 Stichorkis gibbosa II 2023-02-23
110 Tainia paucifolia II 2023-02-23
111 Bulbophyllum propinquum II 2023-02-23
112 Crepidium godefroyi II 2023-02-23
113 Calanthe densiflora II 2023-02-23
114 Pelatantheria bicuspidata II 2023-02-23
115 Brachycorythis henryi II 2023-02-23
116 Holcoglossum subulifolium II 2023-02-23
117 Bulbophyllum lopalanthum II 2023-02-23
118 Cleisostoma tenuifolium II 2023-02-23
119 Acampe praemorsa II 2023-02-23
120 Bulbophyllum membranaceum II 2023-02-23
121 Acanthophippium gougahensis II 2023-02-23
122 Panisea demissa II 2023-02-23
123 Ludisia discolor II 2023-02-23
124 Habenaria malintana II 2023-02-23
125 Dendrobium heterocarpum II 2023-02-23
126 Calanthe simplex II 2023-02-23
127 Didymoplexis pallens II 2023-02-23
128 Trichoglottis scaphigera II 2023-02-23
129 Trichoglottis acutifolia II 2023-02-23
130 Thrixspermum acuminatissimum II 2023-02-23
131 Collabium chapaense II 2023-02-23
132 Spathoglottis hardingiana II 2023-02-23
133 Collabium formosanum II 2023-02-23
134 Dendrobium acerosum II 2023-02-23
135 Bulbophyllum biflorum II 2023-02-23
136 Peristylus intrudens II 2023-02-23
137 Cleisostoma discolor II 2023-02-23
138 Dendrobium salaccense II 2023-02-23
139 Thunia pulchra II 2023-02-23
140 Dendrobium lamyaiae II 2023-02-23
141 Vanda coerulescens II 2023-02-23
142 Thrixspermum trichoglottis II 2023-02-23
143 Peristylus parishii II 2023-02-23
144 Dendrobium pachyglossum II 2023-02-23
145 Dendrobium metrium II 2023-02-23
146 Cyrtosia nana II 2023-02-23
147 Vanilla aphylla II 2023-02-23
148 Oberonia gammiei II 2023-02-23
149 Dendrobium confinale II 2023-02-23
150 Vanda semiteretifolia II 2023-02-23
151 Porpax reticulata II 2023-02-23
152 Dipodium pictum II 2023-02-23
153 Cycas siamensis II 2023-02-23
154 Peristylus prainii II 2023-02-23
155 Bulbophyllum tricorne II 2023-02-23
156 Collabium chinense II 2023-02-23
157 Geodorum siamense II 2023-02-23
158 Bulbophyllum lasiochilum II 2023-02-23
159 Dendrobium ochreatum II 2023-02-23
160 Habenaria rhodocheila II 2023-02-23
161 Arachnis clarkei II 2023-02-23
162 Rhomboda moulmeinensis II 2023-02-23
163 Liparis cespitosa II 2023-02-23
164 Pomatocalpa spicatum II 2023-02-23
165 Chiloschista parishii II 2023-02-23
166 Dendrobium grande II 2023-02-23
167 Otochilus albus II 2023-02-23
168 Brachycorythis laotica II 2023-02-23
169 Coelogyne lentiginosa II 2023-02-23
170 Grosourdya nitida II 2023-02-23
171 Ipsea thailandica II 2023-02-23
172 Physignathus cocincinus II 2023-02-23
173 Calanthe herbacea II 2023-02-23
174 Carcharhinus brevipinna II 2023-02-23
175 Bulbophyllum apiferum II 2023-02-23
176 Acriopsis indica II 2023-02-23
177 Bulbophyllum sulcatum II 2023-02-23
178 Mycaranthes pannea II 2023-02-23
179 Dendrobium braianense II 2023-02-23
180 Coelogyne radicosa II 2023-02-23
181 Lamiopsis tephrodes II 2023-02-23
182 Oberonia pumilio II 2023-02-23
183 Bulbophyllum secundum II 2023-02-23
184 Bulbophyllum echinulus II 2023-02-23
185 Brachycorythis peitawuensis II 2023-02-23
186 Bulbophyllum rugosisepalum II 2023-02-23
187 Zeuxine flava II 2023-02-23
188 Eria siamensis II 2023-02-23
189 Cymbidium atropurpureum II 2023-02-23
190 Cymbidium macrorhizon II 2023-02-23
191 Pinalia merguensis II 2023-02-23
192 Dendrobium truncatum II 2023-02-23
193 Flickingeria convexa II 2023-02-23
194 Peristylus hamiltonianus II 2023-02-23
195 Cymbidium aloifolium II 2023-02-23
196 Orchipedum plantaginifolium II 2023-02-23
197 Anthogonium gracile II 2023-02-23
198 Aquilaria crassna II 2023-02-23
199 Bulbophyllum drymoda II 2023-02-23
200 Bulbophyllum spathulatum II 2023-02-23
201 Bulbophyllum apodum II 2023-02-23
202 Dendrobium loddigesii II 2023-02-23
203 Trichoglottis gibbosicalcar II 2023-02-23
204 Dendrobium dickasonii II 2023-02-23
205 Pinalia floribunda II 2023-02-23
206 Habenaria humidicola II 2023-02-23
207 Bulbophyllum protractum II 2023-02-23
208 Dendrobium striatellum II 2023-02-23
209 Paphiopedilum vejvarutianum I 2023-02-23
210 Calanthe biloba II 2023-02-23
211 Phalaenopsis taenialis II 2023-02-23
212 Habenaria falcatopetala II 2023-02-23
213 Pelatantheria insectifera II 2023-02-23
214 Oberonia longirachis II 2023-02-23
215 Schoenorchis fragrans II 2023-02-23
216 Cleisostoma kerrii II 2023-02-23
217 Bulbophyllum hirtulum II 2023-02-23
218 Dendrobium pensile II 2023-02-23
219 Bromheadia aporoides II 2023-02-23
220 Hetaeria finlaysoniana II 2023-02-23
221 Coelogyne longipes II 2023-02-23
222 Bulbophyllum triste II 2023-02-23
223 Phreatia albofarinosa II 2023-02-23
224 Nepenthes anamensis II 2023-02-23
225 Luisia brachystachys II 2023-02-23
226 Rhynchostylis coelestis II 2023-02-23
227 Bulbophyllum patens II 2023-02-23
228 Pinalia concolor II 2023-02-23
229 Nervilia crociformis II 2023-02-23
230 Bulbophyllum albidostylidium II 2023-02-23
231 Pinalia pumila II 2023-02-23
232 Dendrobium venustum II 2023-02-23
233 Myrmechis pumila II 2023-02-23
234 Bulbophyllum fenestratum II 2023-02-23
235 Dendrobium ypsilon II 2023-02-23
236 Rhinobatos schlegelii II 2023-02-23
237 Calanthe odora II 2023-02-23
238 Tropidia curculigoides II 2023-02-23
239 Bulbophyllum tripudians II 2023-02-23
240 Cryptochilus sanguineus II 2023-02-23
241 Paphiopedilum charlesworthii I 2023-02-23
242 Porpax gigantea II 2023-02-23
243 Gastrochilus intermedius II 2023-02-23
244 Bulbophyllum longebracteatum II 2023-02-23
245 Bulbophyllum parviflorum II 2023-02-23
246 Odontochilus brevistylis II 2023-02-23
247 Bulbophyllum laxiflorum II 2023-02-23
248 Liparis petiolata II 2023-02-23
249 Liparis rheedei II 2023-02-23
250 Vanda brunnea II 2023-02-23
251 Habenaria anomaliflora II 2023-02-23
252 Pinalia amica II 2023-02-23
253 Cephalanthera exigua II 2023-02-23
254 Anoectochilus setaceus II 2023-02-23
255 Grammatophyllum scriptum II 2023-02-23
256 Trichotosia gracilis II 2023-02-23
257 Opuntia elatior II 2023-02-23
258 Hetaeria anomala II 2023-02-23
259 Dendrobium capillipes II 2023-02-23
260 Carcharhinus obscurus II 2023-02-23
261 Habenaria rostellifera II 2023-02-23
262 Epipogium roseum II 2023-02-23
263 Pteroceras teres II 2023-02-23
264 Carcharhinus albimarginatus II 2023-02-23
265 Bulbophyllum simplicilabellum II 2023-02-23
266 Ornithochilus difformis II 2023-02-23
267 Pinalia apertiflora II 2023-02-23
268 Cycas macrocarpa II 2023-02-23
269 Oberonia dolichocaulis II 2023-02-23
270 Thrixspermum leucarachne II 2023-02-23
271 Cyrtosia javanica II 2023-02-23
272 Carcharhinus obsoletus II 2023-02-23
273 Coelogyne flaccida II 2023-02-23
274 Dendrobium cumulatum II 2023-02-23
275 Bletilla foliosa II 2023-02-23
276 Odontochilus duplex II 2023-02-23
277 Dendrobium williamsonii II 2023-02-23
278 Trichotosia rotundifolia II 2023-02-23
279 Diploprora truncata II 2023-02-23
280 Vanda testacea II 2023-02-23
281 Dendrobium xanthophlebium II 2023-02-23
282 Gastrochilus platycalcaratus II 2023-02-23
283 Phaius mishmensis II 2023-02-23
284 Bulbophyllum planibulbe II 2023-02-23
285 Stigmatodactylus sikokianus II 2023-02-23
286 Oberonia pachyphylla II 2023-02-23
287 Agrostophyllum planicaule II 2023-02-23
288 Bulbophyllum shanicum II 2023-02-23
289 Bulbophyllum australe II 2023-02-23
290 Appendicula cornuta II 2023-02-23
291 Agrostophyllum majus II 2023-02-23
292 Calanthe pulchra II 2023-02-23
293 Chiloschista rodriguezii II 2023-02-23
294 Liparis distans II 2023-02-23
295 Liparis luteola II 2023-02-23
296 Habenaria commelinifolia II 2023-02-23
297 Bulbophyllum corolliferum II 2023-02-23
298 Bulbophyllum hymenanthum II 2023-02-23
299 Phreatia listrophora II 2023-02-23
300 Kingidium deliciosum II 2023-02-23
301 Habenaria siamensis II 2023-02-23
302 Coelogyne ustulata II 2023-02-23
303 Brachycorythis neglecta II 2023-02-23
304 Rhynchogyna luisifolia II 2023-02-23
305 Cleisostoma aspersum II 2023-02-23
306 Vrydagzynea tristriata II 2023-02-23
307 Bulbophyllum physometrum II 2023-02-23
308 Dendrobium linguella II 2023-02-23
309 Nepenthes mirabilis II 2023-02-23
310 Bulbophyllum salaccense II 2023-02-23
311 Crepidium polyodon II 2023-02-23
312 Renanthera matutina II 2023-02-23
313 Stereosandra javanica II 2023-02-23
314 Liparis plantaginea II 2023-02-23
315 Dendrobium spatella II 2023-02-23
316 Dendrobium revolutum II 2023-02-23
317 Calanthe ceciliae II 2023-02-23
318 Pinalia acervata II 2023-02-23
319 Dendrobium rhodostele II 2023-02-23
320 Luisia thailandica II 2023-02-23
321 Dendrobium compressum II 2023-02-23
322 Phalaenopsis pulcherrima II 2023-02-23
323 Scoliodon macrorhynchos II 2023-02-23
324 Paphiopedilum sukhakulii I 2023-02-23
325 Dendrobium lituiflorum II 2023-02-23
326 Nervilia punctata II 2023-02-23
327 Oberonia singalangensis II 2023-02-23
328 Dendrobium hainanense II 2023-02-23
329 Paphiopedilum leucochilum I 2023-02-23
330 Eulophia dufossei II 2023-02-23
331 Calanthe albolutea II 2023-02-23
332 Liparis caespitosa II 2023-02-23
333 Peristylus tipulifer II 2023-02-23
334 Schoenorchis pachyacris II 2023-02-23
335 Papilionanthe biswasiana II 2023-02-23
336 Dipodium speciosum II 2023-02-23
337 Aerides krabiensis II 2023-02-23
338 Pelatantheria ctenoglossum II 2023-02-23
339 Bulbophyllum albibracteum II 2023-02-23
340 Dendrobium sinuatum II 2023-02-23
341 Bulbophyllum medioximum II 2023-02-23
342 Dendrobium lindleyi II 2023-02-23
343 Bulbophyllum lizae II 2023-02-23
344 Calanthe velutina II 2023-02-23
345 Neuwiedia siamensis II 2023-02-23
346 Paphiopedilum appletonianum I 2023-02-23
347 Phaius flavus II 2023-02-23
348 Habenaria mandersii II 2023-02-23
349 Euphorbia sessiliflora II 2023-02-23
350 Phalaenopsis sanderiana II 2023-02-23
351 Cymbidium rectum II 2023-02-23
352 Coelogyne tomentosa II 2023-02-23
353 Hetaeria armata II 2023-02-23
354 Dendrobium crystallinum II 2023-02-23
355 Crepidium macrochilum II 2023-02-23
356 Taeniophyllum glandulosum II 2023-02-23
357 Sphyrna mokarran II 2023-02-23
358 Corybas ecarinatus II 2023-02-23
359 Bulbophyllum striatum II 2023-02-23
360 Bulbophyllum pseudopicturatum II 2023-02-23
361 Liparis acutissima II 2023-02-23
362 Cyathea spinulosa II 2023-02-23
363 Geodorum terrestre II 2023-02-23
364 Bulbophyllum microtepalum II 2023-02-23
365 Trichoglottis bipunctata II 2023-02-23
366 Dendrobium metachilinum II 2023-02-23
367 Bulbophyllum emarginatum II 2023-02-23
368 Bulbophyllum limbatum II 2023-02-23
369 Tuberolabium carnosum II 2023-02-23
370 Euphorbia neriifolia II 2023-02-23
371 Cycas chamaoensis II 2023-02-23
372 Oberonia emarginata II 2023-02-23
373 Bulbophyllum blepharistes II 2023-02-23
374 Oberonia jenkinsiana II 2023-02-23
375 Acampe ochracea II 2023-02-23
376 Pholidota carnea II 2023-02-23
377 Bulbophyllum minutius II 2023-02-23
378 Aphyllorchis montana II 2023-02-23
379 Calanthe labrosa II 2023-02-23
380 Chiloschista usneoides II 2023-02-23
381 Oberonia latipetala II 2023-02-23
382 Thecostele alata II 2023-02-23
383 Apostasia wallichii II 2023-02-23
384 Goodyera hispida II 2023-02-23
385 Ceratostylis thailandica II 2023-02-23
386 Dendrobium denneanum II 2023-02-23
387 Dendrobium incurvum II 2023-02-23
388 Bulbophyllum abbrevilabium II 2023-02-23
389 Eria brevicaulis II 2023-02-23
390 Aerides multiflora II 2023-02-23
391 Goodyera thailandica II 2023-02-23
392 Porpax grandiflora II 2023-02-23
393 Chiloschista ramifera II 2023-02-23
394 Oberonia microphylla II 2023-02-23
395 Ceratostylis radiata II 2023-02-23
396 Bulbophyllum purpurascens II 2023-02-23
397 Dendrobium pachyphyllum II 2023-02-23
398 Peristylus grandis II 2023-02-23
399 Bulbophyllum auricomum II 2023-02-23
400 Grosourdya myosurus II 2023-02-23
401 Liparis assamica II 2023-02-23
402 Bulbophyllum dissitiflorum II 2023-02-23
403 Carcharhinus dussumieri II 2023-02-23
404 Cycas clivicola II 2023-02-23
405 Saccolabiopsis pusilla II 2023-02-23
406 Dendrobium devonianum II 2023-02-23
407 Luisia curtisii II 2023-02-23
408 Calanthe masuca II 2023-02-23
409 Cephalantheropsis obcordata II 2023-02-23
410 Loxodon macrorhinus II 2023-02-23
411 Bulbophyllum appendiculatum II 2023-02-23
412 Cleisostoma paniculatum II 2023-02-23
413 Bulbophyllum bittnerianum II 2023-02-23
414 Peristylus rigidus II 2023-02-23
415 Dendrobium villosulum II 2023-02-23
416 Zeuxine glandulosa II 2023-02-23
417 Eria simplex II 2023-02-23
418 Bulbophyllum reclusum II 2023-02-23
419 Coelogyne eberhardtii II 2023-02-23
420 Liparis parviflora II 2023-02-23
421 Dendrobium findlayanum II 2023-02-23
422 Cleisomeria lanatum II 2023-02-23
423 Bulbophyllum corallinum II 2023-02-23
424 Panisea distelidia II 2023-02-23
425 Aphyllorchis caudata II 2023-02-23
426 Gastrodia javanica II 2023-02-23
427 Bulbophyllum angustipetalum II 2023-02-23
428 Arachnis flos-aeris II 2023-02-23
429 Bulbophyllum taeniophyllum II 2023-02-23
430 Cymbidium hookerianum II 2023-02-23
431 Crepidium mackinnonii II 2023-02-23
432 Grosourdya appendiculata II 2023-02-23
433 Brachypeza laotica II 2023-02-23
434 Habenaria khasiana II 2023-02-23
435 Trichotosia velutina II 2023-02-23
436 Cuora amboinensis II 2023-02-23
437 Dendrobium aloifolium II 2023-02-23
438 Paphiopedilum powellii I 2023-02-23
439 Pteroceras leopardinum II 2023-02-23
440 Hygrochilus parishii II 2023-02-23
441 Cleisostoma teretifolium II 2023-02-23
442 Dendrobium eserre II 2023-02-23
443 Liparis stenoglossa II 2023-02-23
444 Schoenorchis minutiflora II 2023-02-23
445 Cleisostoma krabiense II 2023-02-23
446 Dendrobium dixanthum II 2023-02-23
447 Coelogyne alboaurantia II 2023-02-23
448 Dendrobium friedericksianum II 2023-02-23
449 Oberonia pachyrachis II 2023-02-23
450 Vanda denisoniana II 2023-02-23
451 Nephelaphyllum tenuiflorum II 2023-02-23
452 Otochilus porrectus II 2023-02-23
453 Paphiopedilum niveum I 2023-02-23
454 Calanthe speciosa II 2023-02-23
455 Coelogyne ovalis II 2023-02-23
456 Tuberolabium elobe II 2023-02-23
457 Vrydagzynea albida II 2023-02-23
458 Dendrobium hercoglossum II 2023-02-23
459 Zeuxine longilabris II 2023-02-23
460 Dendrobium dantaniense II 2023-02-23
461 Nervilia fordii II 2023-02-23
462 Phalaenopsis buyssoniana II 2023-02-23
463 Cleisostoma scortechinii II 2023-02-23
464 Sphyrna tudes II 2023-02-23
465 Dendrobium brevimentum II 2023-02-23
466 Dendrobium acinaciforme II 2023-02-23
467 Dendrobium curviflorum II 2023-02-23
468 Eulophia angustilabris II 2023-02-23
469 Arachnis labrosa II 2023-02-23
470 Dendrobium fairchildiae II 2023-02-23
471 Gastrochilus obliquus II 2023-02-23
472 Coelogyne rochussenii II 2023-02-23
473 Bulbophyllum cylindraceum II 2023-02-23
474 Cylindrolobus nutans II 2023-02-23
475 Liparis elliptica II 2023-02-23
476 Liparis rhombea II 2023-02-23
477 Oberonioides oberoniiflora II 2023-02-23
478 Liparis bootanensis II 2023-02-23
479 Trichoglottis ramosa II 2023-02-23
480 Pinalia spicata II 2023-02-23
481 Ceratostylis ampullacea II 2023-02-23
482 Sunipia scariosa II 2023-02-23
483 Triaenodon obesus II 2023-02-23
484 Aquilaria malaccensis II 2023-02-23
485 Gonystylus confusus II 2023-02-23
486 Dendrobium dixonianum II 2023-02-23
487 Ceratostylis pleurothallis II 2023-02-23
488 Goodyera bifida II 2023-02-23
489 Khaya senegalensis II 2023-02-23
490 Habenaria rostrata II 2023-02-23
491 Bulbophyllum longissimum II 2023-02-23
492 Liparis latifolia II 2023-02-23
493 Carcharhinus amblyrhynchos II 2023-02-23
494 Bulbophyllum kanburiense II 2023-02-23
495 Pholidota pallida II 2023-02-23
496 Pholidota aidiolepis II 2023-02-23
497 Trichotosia microphylla II 2023-02-23
498 Panisea garrettii II 2023-02-23
499 Thrixspermum merguense II 2023-02-23
500 Dendrobium angustifolium II 2023-02-23
501 Carcharhinus sealei II 2023-02-23
502 Bromheadia brevifolia II 2023-02-23
503 Bulbophyllum rufinum II 2023-02-23
504 Oberonia longibracteata II 2023-02-23
505 Mycaranthes oblitterata II 2023-02-23
506 Bulbophyllum polliculosum II 2023-02-23
507 Tropidia pedunculata II 2023-02-23
508 Eclecticus chungii II 2023-02-23
509 Vanda cristata II 2023-02-23
510 Cleisostoma racemiferum II 2023-02-23
511 Habenaria yueana II 2023-02-23
512 Pholidota rubra II 2023-02-23
513 Dendrobium crumenatum II 2023-02-23
514 Pennilabium proboscideum II 2023-02-23
515 Liparis atrosanguinea II 2023-02-23
516 Oberonia pyrulifera II 2023-02-23
517 Agrostophyllum stipulatum II 2023-02-23
518 Dendrobium parcum II 2023-02-23
519 Bulbophyllum antheae II 2023-02-23
520 Dendrobium draconis II 2023-02-23
521 Dendrobium bullenianum II 2023-02-23
522 Liparis viridiflora II 2023-02-23
523 Arachnis bella II 2023-02-23
524 Dendrobium delacourii II 2023-02-23
525 Campanulorchis pellipes II 2023-02-23
526 Habenaria corymbosa II 2023-02-23
527 Bulbophyllum tortuosum II 2023-02-23
528 Calanthe sylvatica II 2023-02-23
529 Cymbidium bicolor II 2023-02-23
530 Dendrobium bilobulatum II 2023-02-23
531 Lecanorchis betongensis II 2023-02-23
532 Dendrobium subulatum II 2023-02-23
533 Robiquetia sylvestris II 2023-02-23
534 Rhynchogyna saccata II 2023-02-23
535 Cleisostoma birmanicum II 2023-02-23
536 Bulbophyllum medusae II 2023-02-23
537 Dendrobium chiangdaoense II 2023-02-23
538 Dendrobium peguanum II 2023-02-23
539 Pinalia densa II 2023-02-23
540 Bulbophyllum annandalei II 2023-02-23
541 Schoenorchis micrantha II 2023-02-23
542 Crepidium prasinum II 2023-02-23
543 Bulbophyllum orectopetalum II 2023-02-23
544 Liparis resupinata II 2023-02-23
545 Bulbophyllum pteroglossum II 2023-02-23
546 Neuwiedia zollingeri II 2023-02-23
547 Thelasis carinata II 2023-02-23
548 Robiquetia aberrans II 2023-02-23
549 Acampe rigida II 2023-02-23
550 Luisia tristis II 2023-02-23
551 Bulbophyllum oblongum II 2023-02-23
552 Bulbophyllum longerepens II 2023-02-23
553 Rhinobatos annandalei II 2023-02-23
554 Panisea apiculata II 2023-02-23
555 Dendrobium hymenopterum II 2023-02-23
556 Dendrobium falconeri II 2023-02-23
557 Gastrodia theana II 2023-02-23
558 Cleisostoma subulatum II 2023-02-23
559 Porpax elwesii II 2023-02-23
560 Eulophia macrobulbon II 2023-02-23
561 Calanthe angustifolia II 2023-02-23
562 Nervilia infundibulifolia II 2023-02-23
563 Phaius indigofer II 2023-02-23
564 Pomatocalpa kunstleri II 2023-02-23
565 Eulophia flava II 2023-02-23
566 Phaius indochinensis II 2023-02-23
567 Euphorbia barnhartii II 2023-02-23
568 Pennilabium struthio II 2023-02-23
569 Bulbophyllum forrestii II 2023-02-23
570 Lecanorchis multiflora II 2023-02-23
571 Thelenota ananas II 2023-02-23
572 Bulbophyllum mutabile II 2023-02-23
573 Coelogyne tenasserimensis II 2023-02-23
574 Bulbophyllum sangae II 2023-02-23
575 Eria laniceps II 2023-02-23
576 Spiranthes sinensis II 2023-02-23
577 Pinalia xanthocheila II 2023-02-23
578 Habenaria marginata II 2023-02-23
579 Glomera erythrosma II 2023-02-23
580 Dendrochilum gracile II 2023-02-23
581 Papilionanthe teres II 2023-02-23
582 Bulbophyllum dhaninivatii II 2023-02-23
583 Crepidium khasianum II 2023-02-23
584 Dendrobium macrostachyum II 2023-02-23
585 Panisea tricallosa II 2023-02-23
586 Taeniophyllum gracillimum II 2023-02-23
587 Corymborkis veratrifolia II 2023-02-23
588 Bulbophyllum sigaldiae II 2023-02-23
589 Bulbophyllum mastersianum II 2023-02-23
590 Eulophia chaunanthe II 2023-02-23
591 Dendrobium parciflorum II 2023-02-23
592 Habenaria dentirostrata II 2023-02-23
593 Dendrobium palpebrae II 2023-02-23
594 Trichoglottis dawsoniana II 2023-02-23
595 Dendrobium olivaceum II 2023-02-23
596 Bulbophyllum putidum II 2023-02-23
597 Dendrobium fimbriatum II 2023-02-23
598 Crepidium octodentatum II 2023-02-23
599 Trichoglottis fasciata II 2023-02-23
600 Angraecum sesquipedale II 2023-02-23
601 Acampe joiceyana II 2023-02-23
602 Habenaria ciliolaris II 2023-02-23
603 Oberonia kanburiensis II 2023-02-23
604 Acriopsis liliifolia II 2023-02-23
605 Coelogyne huettneriana II 2023-02-23
606 Bulbophyllum roseopictum II 2023-02-23
607 Bulbophyllum haniffii II 2023-02-23
608 Dendrobium sutepense II 2023-02-23
609 Coelogyne viscosa II 2023-02-23
610 Oberonia fungumolens II 2023-02-23
611 Oberonia stenophylla II 2023-02-23
612 Goodyera schlechtendaliana II 2023-02-23
613 Bulbophyllum pentaneurum II 2023-02-23
614 Chamaeanthus brachystachys II 2023-02-23
615 Cycas rumphii II 2023-02-23
616 Bulbophyllum cernuum II 2023-02-23
617 Gastrochilus hainanensis II 2023-02-23
618 Bulbophyllum suavissimum II 2023-02-23
619 Oberonia evrardii II 2023-02-23
620 Porpax lanii II 2023-02-23
621 Chiloschista trudelii II 2023-02-23
622 Flickingeria bancana II 2023-02-23
623 Dendrobium nanocompactum II 2023-02-23
624 Pholidota convallariae II 2023-02-23
625 Bulbophyllum odoratissimum II 2023-02-23
626 Gnetum montanum III 2023-02-23
627 Pomatocalpa tonkinense II 2023-02-23
628 Schoenorchis gemmata II 2023-02-23
629 Tuberolabium quisumbingii II 2023-02-23
630 Liparis balansae II 2023-02-23
631 Calanthe papuana II 2023-02-23
632 Bulbophyllum triviale II 2023-02-23
633 Carcharhinus hemiodon II 2023-02-23
634 Hylophila mollis II 2023-02-23
635 Thelasis micrantha II 2023-02-23
636 Thrixspermum pensile II 2023-02-23
637 Luisia macrotis II 2023-02-23
638 Bulbophyllum roseum II 2023-02-23
639 Dendrobium gregulus II 2023-02-23
640 Negaprion acutidens II 2023-02-23
641 Nepenthes gracilis II 2023-02-23
642 Dendrobium chrysocrepis II 2023-02-23
643 Robiquetia pachyphylla II 2023-02-23
644 Trichoglottis crociaria II 2023-02-23
645 Coelogyne assamica II 2023-02-23
646 Zeuxine nervosa II 2023-02-23
647 Eria sutepensis II 2023-02-23
648 Dendrobium flexile II 2023-02-23
649 Sphyrna zygaena II 2023-02-23
650 Dendrobium indivisum II 2023-02-23
651 Coelogyne pachystachya II 2023-02-23
652 Anoectochilus reinwardtii II 2023-02-23
653 Holcoglossum amesianum II 2023-02-23
654 Gastrochilus sutepensis II 2023-02-23
655 Bulbophyllum cornutum II 2023-02-23
656 Paphiopedilum siamense I 2023-02-23
657 Apostasia odorata II 2023-02-23
658 Calanthe lyroglossa II 2023-02-23
659 Pycnonotus zeylanicus I 2023-02-23
660 Bulbophyllum bifurcatoflorens II 2023-02-23
661 Bulbophyllum mirum II 2023-02-23
662 Liparis barbata II 2023-02-23
663 Pteroceras biserratum II 2023-02-23
664 Bulbophyllum wendlandianum II 2023-02-23
665 Dendrobium polyanthum II 2023-02-23
666 Habenaria limprichtii II 2023-02-23
667 Bulbophyllum longibracteatum II 2023-02-23
668 Dendrobium anceps II 2023-02-23
669 Dendrobium uniflorum II 2023-02-23
670 Cleisostoma duplicilobum II 2023-02-23
671 Bulbophyllum allenkerrii II 2023-02-23
672 Pinalia bipunctata II 2023-02-23
673 Hylocereus costaricensis II 2023-02-23
674 Tainia crassa II 2023-02-23
675 Schoenorchis secundiflora II 2023-02-23
676 Cleisostoma linearilobatum II 2023-02-23
677 Cycas micholitzii II 2023-02-23
678 Phalaenopsis mirabilis II 2023-02-23
679 Pelatantheria cristata II 2023-02-23
680 Pelatantheria woonchengii II 2023-02-23
681 Dendrobium concinnum II 2023-02-23
682 Thrixspermum recurvum II 2023-02-23
683 Pomatocalpa bambusarum II 2023-02-23
684 Bulbophyllum angusteovatum II 2023-02-23
685 Eria coronaria II 2023-02-23
686 Thelasis pygmaea II 2023-02-23
687 Rhomboda lanceolata II 2023-02-23
688 Bulbophyllum reptans II 2023-02-23
689 Bulbophyllum lobbii II 2023-02-23
690 Robiquetia vietnamensis II 2023-02-23
691 Coelogyne schultesii II 2023-02-23
692 Oberonia acaulis II 2023-02-23
693 Bulbophyllum micropetalum II 2023-02-23
694 Bulbophyllum vaginatum II 2023-02-23
695 Eusphyra blochii II 2023-02-23
696 Paphiopedilum hirsutissimum I 2023-02-23
697 Dendrobium monticola II 2023-02-23
698 Bulbophyllum reichenbachii II 2023-02-23
699 Chiloschista fasciata II 2023-02-23
700 Paphiopedilum barbatum I 2023-02-23
701 Oberonia cavaleriei II 2023-02-23
702 Gastrochilus patinatus II 2023-02-23
703 Bulbophyllum depressum II 2023-02-23
704 Hederorkis seychellensis II 2023-02-23
705 Cylindrolobus neglectus II 2023-02-23
706 Bulbophyllum adjungens II 2023-02-23
707 Vanda coerulea II 2023-02-23
708 Trichoglottis ventricularis II 2023-02-23
709 Cheirostylis chinensis II 2023-02-23
710 Didymoplexiopsis khiriwongensis II 2023-02-23
711 Podochilus cultratus II 2023-02-23
712 Cheirostylis flabellata II 2023-02-23
713 Arundina graminifolia II 2023-02-23
714 Dendrobium henryi II 2023-02-23
715 Oberonia anthropophora II 2023-02-23
716 Coelogyne nitida II 2023-02-23
717 Hetaeria obliqua II 2023-02-23
718 Dendrobium chrysanthum II 2023-02-23
719 Carcharhinus plumbeus II 2023-02-23
720 Habenaria vidua II 2023-02-23
721 Vanilla albida II 2023-02-23
722 Bulbophyllum dickasonii II 2023-02-23
723 Carcharhinus amblyrhynchoides II 2023-02-23
724 Dendrobium mannii II 2023-02-23
725 Vanda lilacina II 2023-02-23
726 Bulbophyllum macrocoleum II 2023-02-23
727 Pinalia obesa II 2023-02-23
728 Thrixspermum musciflorum II 2023-02-23
729 Dendrobium chittimae II 2023-02-23
730 Liparis nervosa II 2023-02-23
731 Carcharhinus sorrah II 2023-02-23
732 Plocoglottis bokorensis II 2023-02-23
733 Oberonia griffithiana II 2023-02-23
734 Dendrobium ciliatilabellum II 2023-02-23
735 Taeniophyllum quadrilobum II 2023-02-23
736 Calanthe puberula II 2023-02-23
737 Uncifera thailandica II 2023-02-23
738 Epipactis flava II 2023-02-23
739 Spathoglottis pubescens II 2023-02-23
740 Dendrobium chrysotoxum II 2023-02-23
741 Liparis aurita II 2023-02-23
742 Anoectochilus roxburghii II 2023-02-23
743 Grammatophyllum speciosum II 2023-02-23
744 Thelasis khasiana II 2023-02-23
745 Liparis odorata II 2023-02-23
746 Oberonia rufilabris II 2023-02-23
747 Anoectochilus albolineatus II 2023-02-23
748 Sphyrna lewini II 2023-02-23
749 Zeuxine strateumatica II 2023-02-23
750 Bulbophyllum capnophyton II 2023-02-23
751 Dendrobium terminale II 2023-02-23
752 Calanthe hirsuta II 2023-02-23
753 Trichoglottis retusa II 2023-02-23
754 Grosourdya emarginata II 2023-02-23
755 Bulbophyllum gibbolabium II 2023-02-23
756 Odontochilus uniflorus II 2023-02-23
757 Habenaria diphylla II 2023-02-23
758 Dendrobium albosanguineum II 2023-02-23
759 Rhynchostylis gigantea II 2023-02-23
760 Dendrobium brymerianum II 2023-02-23
761 Bulbophyllum bicolor II 2023-02-23
762 Lecanorchis nigricans II 2023-02-23
763 Bulbophyllum maxillare II 2023-02-23
764 Crepidium ovalisepalum II 2023-02-23
765 Sarcoglyphis flava II 2023-02-23
766 Cleisostoma chantaburiense II 2023-02-23
767 Galeola cathcartii II 2023-02-23
768 Cymbidium haematodes II 2023-02-23
769 Hetaeria oblongifolia II 2023-02-23
770 Pinalia lancifolia II 2023-02-23
771 Liparis elegans II 2023-02-23
772 Dendrobium cuspidatum II 2023-02-23
773 Eulophia promensis II 2023-02-23
774 Dendrobium kentrophyllum II 2023-02-23
775 Carcharhinus falciformis II 2023-02-23
776 Liparis siamensis II 2023-02-23
777 Bulbophyllum pictum II 2023-02-23
778 Cleisostomopsis elytrigera II 2023-02-23
779 Cleisostoma striatum II 2023-02-23
780 Coelogyne fuscescens II 2023-02-23
781 Acanthophippium striatum II 2023-02-23
782 Cymbidium lowianum II 2023-02-23
783 Macropodanthus alatus II 2023-02-23
784 Bulbophyllum virens II 2023-02-23
785 Coelogyne prolifera II 2023-02-23
786 Rhinobatos borneensis II 2023-02-23
787 Dendrobium bicameratum II 2023-02-23
788 Bulbophyllum cariniflorum II 2023-02-23
789 Dendrobium pulchellum II 2023-02-23
790 Habenaria ridleyana II 2023-02-23
791 Dendrobium deltatum II 2023-02-23
792 Schoenorchis seidenfadenii II 2023-02-23
793 Eulophia nuda II 2023-02-23
794 Aerides odorata II 2023-02-23
795 Dendrobium garrettii II 2023-02-23
796 Peristylus minimus II 2023-02-23
797 Bulbophyllum didymotropis II 2023-02-23
798 Bulbophyllum biseriale II 2023-02-23
799 Oberonia caulescens II 2023-02-23
800 Phalaenopsis gibbosa II 2023-02-23
801 Nervilia maculata II 2023-02-23
802 Peristylus affinis II 2023-02-23
803 Bulbophyllum lilacinum II 2023-02-23
804 Bulbophyllum tridentatum II 2023-02-23
805 Thelenota anax II 2023-02-23
806 Peristylus goodyeroides II 2023-02-23
807 Cycas simplicipinna II 2023-02-23
808 Dendrobium kanburiense II 2023-02-23
809 Pinalia trilophota II 2023-02-23
810 Bulbophyllum gyrochilum II 2023-02-23
811 Cleisostoma crochetii II 2023-02-23
812 Habenaria medioflexa II 2023-02-23
813 Oberonia suborbicularis II 2023-02-23
814 Dendrobium trigonopus II 2023-02-23
815 Vanda nana II 2023-02-23
816 Pleione maculata II 2023-02-23
817 Pleione lagenaria II 2023-02-23
818 Pinalia cepifolia II 2023-02-23
819 Tainia maingayi II 2023-02-23
820 Erythrodes blumei II 2023-02-23
821 Taeniophyllum pusillum II 2023-02-23
822 Cremastra appendiculata II 2023-02-23
823 Dendrobium panduriferum II 2023-02-23
824 Nepenthes sanguinea II 2023-02-23
825 Dendrobium tortile II 2023-02-23
826 Cleisostoma schneideri II 2023-02-23
827 Bulbophyllum intricatum II 2023-02-23
828 Trichoglottis seidenfadenii II 2023-02-23
829 Dendrobium plicatile II 2023-02-23
830 Habenaria medusa II 2023-02-23
831 Dendrobium excavatum II 2023-02-23
832 Cheirostylis moniliformis II 2023-02-23
833 Vrydagzynea lancifolia II 2023-02-23
834 Dendrochilum longifolium II 2023-02-23
835 Habenaria khakhaengensis II 2023-02-23
836 Bulbophyllum concinnum II 2023-02-23
837 Oberonia maxima II 2023-02-23
838 Adenoncos parviflora II 2023-02-23
839 Cryptostylis conspicua II 2023-02-23
840 Bulbophyllum rimannii II 2023-02-23
841 Bulbophyllum guttifilum II 2023-02-23
842 Bulbophyllum pumilio II 2023-02-23
843 Geodorum densiflorum II 2023-02-23
844 Crepidium aschistum II 2023-02-23
845 Espostoa lanata II 2023-02-23
846 Grosourdya muscosa II 2023-02-23
847 Dendrobium scabrilingue II 2023-02-23
848 Dendrobium proteranthum II 2023-02-23
849 Dendrobium griffithianum II 2023-02-23
850 Aerides crassifolia II 2023-02-23
851 Crepidium luniferum II 2023-02-23
852 Zeuxine clandestina II 2023-02-23
853 Odontochilus macranthus II 2023-02-23
854 Porpax meirax II 2023-02-23
855 Chiloschista viridiflava II 2023-02-23
856 Bulbophyllum montense II 2023-02-23
857 Bulbophyllum dasystachys II 2023-02-23
858 Calanthe succedanea II 2023-02-23
859 Bulbophyllum scaphiforme II 2023-02-23
860 Phreatia sulcata II 2023-02-23
861 Peristylus lacertifer II 2023-02-23
862 Chroniochilus virescens II 2023-02-23
863 Didymoplexiella trichechus II 2023-02-23
864 Liparis bistriata II 2023-02-23
865 Cyathea gigantea II 2023-02-23
866 Copsychus malabaricus II 2023-02-23
867 Robiquetia spathulata II 2023-02-23
868 Carcharhinus leucas II 2023-02-23
869 Oberonia lotsyana II 2023-02-23
870 Bulbophyllum adangense II 2023-02-23
871 Luisia primulina II 2023-02-23
872 Dendrobium amplum II 2023-02-23
873 Cycas tansachana II 2023-02-23
874 Prionace glauca II 2023-02-23
875 Dendrobium gibsonii II 2023-02-23
876 Spathoglottis affinis II 2023-02-23
877 Paphiopedilum parishii I 2023-02-23
878 Cheirostylis octodactyla II 2023-02-23
879 Dendrobium lampongense II 2023-02-23
880 Zeuxine reflexa II 2023-02-23
881 Eria vittata II 2023-02-23
882 Brachycorythis galeandra II 2023-02-23
883 Flickingeria xantholeuca II 2023-02-23
884 Phalaenopsis thailandica II 2023-02-23
885 Pomatocalpa maculosum II 2023-02-23
886 Bulbophyllum lemniscatum II 2023-02-23
887 Nervilia khaoyaica II 2023-02-23
888 Microsaccus griffithii II 2023-02-23
889 Paphiopedilum thaianum I 2023-02-23
890 Appendicula reflexa II 2023-02-23
891 Cheirostylis spathulata II 2023-02-23
892 Bulbophyllum cumberlegei II 2023-02-23
893 Bromheadia alticola II 2023-02-23
894 Didymoplexis flexipes II 2023-02-23
895 Goodyera procera II 2023-02-23
896 Porpax thaithongiae II 2023-02-23
897 Bulbophyllum skeatianum II 2023-02-23
898 Dendrobium aphyllum II 2023-02-23
899 Habenaria lindleyana II 2023-02-23
900 Cleisostoma rostratum II 2023-02-23
901 Aquilaria subintegra II 2023-02-23
902 Vanda ampullacea II 2023-02-23
903 Bulbophyllum nesiotes II 2023-02-23
904 Bulbophyllum tricornoides II 2023-02-23
905 Acanthophippium sylhetense II 2023-02-23
906 Bulbophyllum flabellum-veneris II 2023-02-23
907 Robiquetia penangiana II 2023-02-23
908 Sirindhornia pulchella II 2023-02-23
909 Cleisostoma rolfeanum II 2023-02-23
910 Tropidia angulosa II 2023-02-23
911 Dendrobium perpaulum II 2023-02-23
912 Cycas petraea II 2023-02-23
913 Oberonia obcordata II 2023-02-23
914 Bulbophyllum hirtum II 2023-02-23
915 Cryptostylis arachnites II 2023-02-23
916 Pinalia tenuiflora II 2023-02-23
917 Bulbophyllum nipondhii II 2023-02-23
918 Dendrobium ellipsophyllum II 2023-02-23
919 Cymbidium tigrinum II 2023-02-23
920 Bulbophyllum peninsulare II 2023-02-23
921 Pinalia pachystachya II 2023-02-23
922 Dendrobium gracile II 2023-02-23
923 Peristylus gracilis II 2023-02-23
924 Gastrochilus deminutus II 2023-02-23
925 Phalaenopsis deliciosa II 2023-02-23
926 Oberonia ensiformis II 2023-02-23
927 Vanda flabellata II 2023-02-23
928 Dendrobium crepidatum II 2023-02-23
929 Dendrobium trinervium II 2023-02-23
930 Thrixspermum amplexicaule II 2023-02-23
931 Nepenthes thorelii II 2023-02-23
932 Hemipilia calophylla II 2023-02-23
933 Cheirostylis thailandica II 2023-02-23
934 Dendrobium sanguinolentum II 2023-02-23
935 Nervilia cumberlegii II 2023-02-23
936 Gastrochilus pseudodistichus II 2023-02-23
937 Oberonia ciliolata II 2023-02-23
938 Dendrobium thyrsiflorum II 2023-02-23
939 Cylindrolobus biflorus II 2023-02-23
940 Coelogyne parishii II 2023-02-23
941 Dendrobium unicum II 2023-02-23
942 Peristylus phuwuanensis II 2023-02-23
943 Liparis jovispluvii II 2023-02-23
944 Podochilus microphyllus II 2023-02-23
945 Chiloschista extinctoriformis II 2023-02-23
946 Bulbophyllum morphologorum II 2023-02-23
947 Phreatia densiflora II 2023-02-23
948 Dendrobium keithii II 2023-02-23
949 Dendrobium erostelle II 2023-02-23
950 Oberonia pygmaea II 2023-02-23
951 Gastrochilus dasypogon II 2023-02-23
952 Cheirostylis griffithii II 2023-02-23
953 Habenaria viridiflora II 2023-02-23
954 Coelogyne fimbriata II 2023-02-23
955 Bulbophyllum dayanum II 2023-02-23
956 Carcharhinus amboinensis II 2023-02-23
957 Bulbophyllum monanthos II 2023-02-23
958 Bromheadia finlaysoniana II 2023-02-23
959 Dendrobium calicopis II 2023-02-23
960 Crepidium merapiense II 2023-02-23
961 Thrixspermum sutepense II 2023-02-23
962 Bulbophyllum auratum II 2023-02-23
963 Carcharhinus tjutjot II 2023-02-23
964 Phaius tankervilleae II 2023-02-23
965 Bulbophyllum lemniscatoides II 2023-02-23
966 Robiquetia succisa II 2023-02-23
967 Thelasis perpusilla II 2023-02-23
968 Agrostophyllum longifolium II 2023-02-23
969 Vanda miniata II 2023-02-23
970 Eria bilobulata II 2023-02-23
971 Appendicula anceps II 2023-02-23
972 Polystachya concreta II 2023-02-23
973 Gastrochilus sukhakulii II 2023-02-23
974 Coelogyne leucantha II 2023-02-23
975 Cyrtosia integra II 2023-02-23
976 Bulbophyllum ovatum II 2023-02-23
977 Oberonia teres II 2023-02-23
978 Anoectochilus brevilabris II 2023-02-23
979 Bulbophyllum psittacoglossum II 2023-02-23
980 Bulbophyllum leion II 2023-02-23
981 Liparis bicolor II 2023-02-23
982 Dendrobium panduratum II 2023-02-23
983 Oberonia variabilis II 2023-02-23
984 Habenaria godefroyi II 2023-02-23
985 Bulbophyllum coweniorum II 2023-02-23
986 Acriopsis ridleyi II 2023-02-23
987 Habenaria furcifera II 2023-02-23
988 Bulbophyllum farinulentum II 2023-02-23
989 Habenaria rumphii II 2023-02-23
990 Bulbophyllum pallidum II 2023-02-23
991 Eriodes barbata II 2023-02-23
992 Thrixspermum ancoriferum II 2023-02-23
993 Oberonia gracilis II 2023-02-23
994 Thrixspermum filiforme II 2023-02-23
995 Sarcoglyphis mirabilis II 2023-02-23
996 Cleisostoma complicatum II 2023-02-23
997 Habenaria rhynchocarpa II 2023-02-23
998 Coelogyne schwadtkii II 2023-02-23
999 Dendrobium formosum II 2023-02-23
1000 Pinalia myristiciformis II 2023-02-23
1001 Gastrochilus calceolaris II 2023-02-23
1002 Bulbophyllum picturatum II 2023-02-23
1003 Habenaria hastata II 2023-02-23
1004 Coelogyne pulverula II 2023-02-23
1005 Liparis tenuis II 2023-02-23
1006 Coelogyne brunnea II 2023-02-23
1007 Taeniophyllum insulare II 2023-02-23
1008 Dendrobium erosum II 2023-02-23
1009 Anoectochilus geniculatus II 2023-02-23
1010 Sirindhornia mirabilis II 2023-02-23
1011 Coelogyne lawrenceana II 2023-02-23
1012 Micropera obtusa II 2023-02-23
1013 Bulbophyllum kingii II 2023-02-23
1014 Dendrobium oligophyllum II 2023-02-23
1015 Rhinobatos lionotus II 2023-02-23
1016 Dendrobium cruentum I 2023-02-23
1017 Dendrobium intricatum II 2023-02-23
1018 Bulbophyllum evrardii II 2023-02-23
1019 Acampe carinata II 2023-02-23
1020 Dendrobium connatum II 2023-02-23
1021 Stereochilus dalatensis II 2023-02-23
1022 Eulophia pauciflora II 2023-02-23
1023 Didymoplexis striata II 2023-02-23
1024 Paphiopedilum godefroyae I 2023-02-23
1025 Dendrolirium ornatum II 2023-02-23
1026 Liparis condylobulbon II 2023-02-23
1027 Peristylus holttumii II 2023-02-23
1028 Dendrobium pallidiflavens II 2023-02-23
1029 Oberonia rasmussenii II 2023-02-23
1030 Peristylus constrictus II 2023-02-23
1031 Bulbophyllum polyrrhizum II 2023-02-23
1032 Coelogyne xyrekes II 2023-02-23
1033 Bulbophyllum sicyobulbon II 2023-02-23
1034 Dendrobium bellatulum II 2023-02-23
1035 Luisia antennifera II 2023-02-23
1036 Gastrochilus yunnanensis II 2023-02-23
1037 Cymbidium cyperifolium II 2023-02-23
1038 Bromheadia truncata II 2023-02-23
1039 Habenaria myriotricha II 2023-02-23
1040 Oberonia prainiana II 2023-02-23
1041 Tainia wrayana II 2023-02-23
1042 Tabebuia pallida II 2023-02-23
1043 Bulbophyllum violaceolabellum II 2023-02-23
1044 Paphiopedilum villosum I 2023-02-23
1045 Zeuxine parvifolia II 2023-02-23
1046 Cymbidium finlaysonianum II 2023-02-23
1047 Oxystophyllum carnosum II 2023-02-23
1048 Thaia saprophytica II 2023-02-23
1049 Crepidium acuminatum II 2023-02-23
1050 Bulbophyllum unciniferum II 2023-02-23
1051 Vandopsis lissochiloides II 2023-02-23
1052 Thelasis capitata II 2023-02-23
1053 Odontochilus tortus II 2023-02-23
1054 Euphorbia antiquorum II 2023-02-23
1055 Trichoglottis triflora II 2023-02-23
1056 Dendrobium pycnostachyum II 2023-02-23
1057 Nepenthes ampullaria II 2023-02-23
1058 Vandopsis gigantea II 2023-02-23
1059 Peristylus carnosipetalus II 2023-02-23
1060 Goodyera foliosa II 2023-02-23
1061 Bulbophyllum putii II 2023-02-23
1062 Habenaria stenopetala II 2023-02-23
1063 Thrixspermum calceolus II 2023-02-23
1064 Oberonia miniata II 2023-02-23
1065 Adenoncos vesiculosa II 2023-02-23
1066 Calanthe cardioglossa II 2023-02-23
1067 Bulbophyllum xanthochloron II 2023-02-23
1068 Cymbidium devonianum II 2023-02-23
1069 Dendrobium pandaneti II 2023-02-23
1070 Nephelaphyllum pulchrum II 2023-02-23
1071 Phreatia plantaginifolia II 2023-02-23
1072 Cheirostylis montana II 2023-02-23
1073 Habenaria acuifera II 2023-02-23
1074 Adenoncos sumatrana II 2023-02-23
1075 Coelogyne triplicatula II 2023-02-23
1076 Bulbophyllum helenae II 2023-02-23
1077 Dendrobium wattii II 2023-02-23
1078 Hetaeria alta II 2023-02-23
1079 Taeniophyllum pahangense II 2023-02-23
1080 Crepidium concavum II 2023-02-23
1081 Porpax parishii II 2023-02-23
1082 Claderia viridiflora II 2023-02-23
1083 Bulbophyllum microlabium II 2023-02-23
1084 Phalaenopsis difformis II 2023-02-23
1085 Cystorchis aphylla II 2023-02-23
1086 Luisia filiformis II 2023-02-23
1087 Trichoglottis lanceolaria II 2023-02-23
1088 Appendicula floribunda II 2023-02-23
1089 Hylophila lanceolata II 2023-02-23
1090 Didymoplexis micradenia II 2023-02-23
1091 Liparis ferruginea II 2023-02-23
1092 Dendrobium kontumense II 2023-02-23
1093 Cleisostoma williamsonii II 2023-02-23
1094 Carcharhinus limbatus II 2023-02-23
1095 Trichotosia pauciflora II 2023-02-23
1096 Dendrobium stuposum II 2023-02-23
1097 Luisia psyche II 2023-02-23
1098 Cyathea moluccana II 2023-02-23
1099 Coelogyne corymbosa II 2023-02-23
1100 Rhizoprionodon acutus II 2023-02-23
1101 Hylocereus undatus II 2023-02-23
1102 Thrixspermum subulatum II 2023-02-23
1103 Aquilaria hirta II 2023-02-23
1104 Liparis tschangii II 2023-02-23
1105 Habenaria carnea II 2023-02-23
1106 Zeuxine violascens II 2023-02-23
1107 Erythrorchis altissima II 2023-02-23
1108 Peristylus tentaculatus II 2023-02-23
1109 Coelogyne cumingii II 2023-02-23
1110 Crepidium szemaoense II 2023-02-23
1111 Bulbophyllum sillemianum II 2023-02-23
1112 Habenaria reniformis II 2023-02-23
1113 Holcoglossum auriculatum II 2023-02-23
1114 Dendrobium signatum II 2023-02-23
1115 Pecteilis hawkesiana II 2023-02-23
1116 Brachycorythis acuta II 2023-02-23
1117 Vanda sanderiana II 2023-02-23
1118 Bulbophyllum kachinense II 2023-02-23
1119 Cyathea chinensis II 2023-02-23
1120 Bulbophyllum microglossum II 2023-02-23
1121 Bulbophyllum phayamense II 2023-02-23
1122 Habenaria pantlingiana II 2023-02-23
1123 Dendrobium aciculare II 2023-02-23
1124 Dendrochilum pallidiflavens II 2023-02-23
1125 Habenaria longitheca II 2023-02-23
1126 Dendrobium singaporense II 2023-02-23
1127 Dendrobium denudans II 2023-02-23
1128 Vanda curvifolia II 2023-02-23
1129 Coelogyne quadratiloba II 2023-02-23
1130 Aerides houlletiana II 2023-02-23
1131 Phreatia formosana II 2023-02-23
1132 Euphorbia tirucalli II 2023-02-23
1133 Eria ochracea II 2023-02-23
1134 Smitinandia helferi II 2023-02-23
1135 Coelogyne cristata II 2023-02-23
1136 Mammillaria compressa II 2023-02-23
1137 Pterocarpus indicus II 2023-02-23
1138 Dendrobium nathanielis II 2023-02-23
1139 Crepidium bancanoides II 2023-02-23
1140 Cycas pranburiensis II 2023-02-23
1141 Apostasia nuda II 2023-02-23
1142 Luisia trichorrhiza II 2023-02-23
1143 Tainia speciosa II 2023-02-23
1144 Dendrobium indragiriense II 2023-02-23
1145 Dendrobium pendulum II 2023-02-23
1146 Bulbophyllum penicillium II 2023-02-23
1147 Erythrodes hirsuta II 2023-02-23
1148 Bulbophyllum comosum II 2023-02-23
1149 Bulbophyllum wangkaense II 2023-02-23
1150 Phreatia palmifrons II 2023-02-23
1151 Bulbophyllum umbellatum II 2023-02-23
1152 Oberonia falcata II 2023-02-23
1153 Dendrobium angulatum II 2023-02-23
1154 Bulbophyllum lanuginosum II 2023-02-23
1155 Bulbophyllum trigonopus II 2023-02-23
1156 Paphiopedilum concolor I 2023-02-23
1157 Cleisostoma simondii II 2023-02-23
1158 Galeola falconeri II 2023-02-23
1159 Pinalia eriopsidobulbon II 2023-02-23
1160 Dendrobium lobbii II 2023-02-23
1161 Stereochilus pachyphyllus II 2023-02-23
1162 Gastrochilus rutilans II 2023-02-23
1163 Micropera pallida II 2023-02-23
1164 Pholidota longibulba II 2023-02-23
1165 Aeridostachya robusta II 2023-02-23
1166 Oberonia insectifera II 2023-02-23
1167 Cymbidium sinense II 2023-02-23
1168 Cyrtosia plurialata II 2023-02-23
1169 Dendrobium moschatum II 2023-02-23
1170 Liparis rubescens II 2023-02-23
1171 Pomatocalpa angustifolium II 2023-02-23
1172 Chiloschista exuperei II 2023-02-23
1173 Vanda luzonica II 2023-02-23
1174 Calanthe rubens II 2023-02-23
1175 Bulbophyllum shweliense II 2023-02-23
1176 Didymoplexiella ornata II 2023-02-23
1177 Crepidium klimkoanum II 2023-02-23
1178 Bulbophyllum pectinatum II 2023-02-23
1179 Crepidium purpureum II 2023-02-23
1180 Herpysma longicaulis II 2023-02-23
1181 Bulbophyllum sutepense II 2023-02-23
1182 Pecteilis susannae II 2023-02-23
1183 Carcharhinus borneensis II 2023-02-23
1184 Bulbophyllum tenuifolium II 2023-02-23
1185 Vanda liouvillei II 2023-02-23
1186 Cibotium barometz II 2023-02-23
1187 Gastrodia phangngaensis II 2023-02-23
1188 Thunia alba II 2023-02-23
1189 Dendrobium chryseum II 2023-02-23
1190 Glyphis gangeticus II 2023-02-23
1191 Pleione praecox II 2023-02-23
1192 Pholidota imbricata II 2023-02-23
1193 Bulbophyllum bisetoides II 2023-02-23
1194 Robiquetia insectifera II 2023-02-23
1195 Bulbophyllum nigrescens II 2023-02-23
1196 Vanilla siamensis II 2023-02-23
1197 Eria carinata II 2023-02-23
1198 Cymbidium ensifolium II 2023-02-23
1199 Dendrobium infundibulum II 2023-02-23
1200 Grosourdya callifera II 2023-02-23
1201 Spathoglottis plicata II 2023-02-23
1202 Rhipsalis baccifera II 2023-02-23
1203 Callostylis pulchella II 2023-02-23
1204 Bulbophyllum antenniferum II 2023-02-23
1205 Odontochilus elwesii II 2023-02-23
1206 Anoectochilus burmannicus II 2023-02-23
1207 Bulbophyllum amplifolium II 2023-02-23
1208 Bulbophyllum meson II 2023-02-23
1209 Calanthe clavata II 2023-02-23
1210 Diploprora championii II 2023-02-23
1211 Cyathea podophylla II 2023-02-23
1212 Aphyllorchis evrardii II 2023-02-23
1213 Bulbophyllum rubroguttatum II 2023-02-23
1214 Oberonia brachystachys II 2023-02-23
1215 Habenaria holotricha II 2023-02-23
1216 Dendrobium planibulbe II 2023-02-23
1217 Appendicula torta II 2023-02-23
1218 Dendrochilum simile II 2023-02-23
1219 Pachystoma pubescens II 2023-02-23
1220 Satyrium yunnanense II 2023-02-23
1221 Neogyna gardneriana II 2023-02-23
1222 Oberonia helferi II 2023-02-23
1223 Sarcoglyphis smithiana II 2023-02-23
1224 Cleisostoma filiforme II 2023-02-23
1225 Coelogyne velutina II 2023-02-23
1226 Dendrobium cowenii II 2023-02-23
1227 Eulophia herbacea II 2023-02-23
1228 Appendicula hexandra II 2023-02-23
1229 Phalaenopsis parishii II 2023-02-23
1230 Dendrobium compactum II 2023-02-23
1231 Hetaeria youngsayei II 2023-02-23
1232 Cycas edentata II 2023-02-23
1233 Liparis vestita II 2023-02-23
1234 Calanthe muelleri II 2023-02-23
1235 Adenoncos major II 2023-02-23
1236 Oberonia semifimbriata II 2023-02-23
1237 Calanthe tricarinata II 2023-02-23
1238 Dendrobium kratense II 2023-02-23
1239 Liparis downii II 2023-02-23
1240 Erythrodes latifolia II 2023-02-23
1241 Micropera thailandica II 2023-02-23
1242 Renanthera histrionica II 2023-02-23
1243 Habenaria reflexa II 2023-02-23
1244 Rhinobatos punctifer II 2023-02-23
1245 Bulbophyllum bractescens II 2023-02-23
1246 Bulbophyllum capillipes II 2023-02-23
1247 Bulbophyllum proboscideum II 2023-02-23
1248 Zeuxine membranacea II 2023-02-23
1249 Coelogyne schilleriana II 2023-02-23
1250 Tainia latifolia II 2023-02-23
1251 Eulophia siamensis II 2023-02-23
1252 Phalaenopsis sumatrana II 2023-02-23
1253 Goodyera pusilla II 2023-02-23
1254 Dendrolirium lasiopetalum II 2023-02-23
1255 Bulbophyllum pileatum II 2023-02-23
1256 Dendrobium clavator II 2023-02-23
1257 Peristylus kerrii II 2023-02-23
1258 Bulbophyllum moniliforme II 2023-02-23
1259 Oberonia gracillima II 2023-02-23
1260 Phalaenopsis cornu-cervi II 2023-02-23
1261 Bulbophyllum wallichii II 2023-02-23
1262 Gastrodia verrucosa II 2023-02-23
1263 Dendrobium wardianum II 2023-02-23
1264 Phalaenopsis lowii II 2023-02-23
1265 Nervilia plicata II 2023-02-23
1266 Oberonia kwangsiensis II 2023-02-23
1267 Dioscorea deltoidea II 2023-02-23
1268 Oberonia lycopodioides II 2023-02-23
1269 Habenaria poilanei II 2023-02-23
1270 Bulbophyllum rufilabrum II 2023-02-23
1271 Coelogyne septemcostata II 2023-02-23
1272 Tabebuia rosea II 2023-02-23
1273 Bulbophyllum smitinandii II 2023-02-23
1274 Cymbidium tracyanum II 2023-02-23
1275 Herminium coiloglossum II 2023-02-23
1276 Bulbophyllum ovalifolium II 2023-02-23
1277 Ania viridifusca II 2023-02-23
1278 Thecopus maingayi II 2023-02-23
1279 Crepidium calophyllum II 2023-02-23
1280 Bulbophyllum lindleyanum II 2023-02-23
1281 Calanthe rosea II 2023-02-23
1282 Pilophyllum villosum II 2023-02-23
1283 Cheirostylis pusilla II 2023-02-23
1284 Paphiopedilum callosum I 2023-02-23
1285 Trichotosia dasyphylla II 2023-02-23
1286 Dendrobium ruckeri II 2023-02-23
1287 Cycas nongnoochiae II 2023-02-23
1288 Cleisostoma capricorne II 2023-02-23
1289 Peristylus maingayi II 2023-02-23
1290 Diplomeris pulchella II 2023-02-23
1291 Habenaria avana II 2023-02-23
1292 Cycas elephantipes II 2023-02-23
1293 Oberonia mucronata II 2023-02-23
1294 Crocodylus porosus I 2023-02-23
1295 Agrostophyllum brevipes II 2023-02-23
1296 Dendrobium exile II 2023-02-23
1297 Bulbophyllum soidaoense II 2023-02-23
1298 Paphiopedilum exul I 2023-02-23
1299 Bulbophyllum retusiusculum II 2023-02-23
1300 Panisea uniflora II 2023-02-23
1301 Disperis neilgherrensis II 2023-02-23
1302 Bulbophyllum clandestinum II 2023-02-23
1303 Dienia ophrydis II 2023-02-23
1304 Habenaria amplexicaulis II 2023-02-23
1305 Bulbophyllum mucronatum II 2023-02-23
1306 Euphorbia atoto II 2023-02-23
1307 Dilochia wallichii II 2023-02-23
1308 Thrixspermum hystrix II 2023-02-23
1309 Rhomboda abbreviata II 2023-02-23
1310 Dendrobium aduncum II 2023-02-23
1311 Hetaeria affinis II 2023-02-23
1312 Porpax scaposa II 2023-02-23
1313 Cleisomeria pilosulum II 2023-02-23
1314 Dendrobium sulcatum II 2023-02-23
1315 Cymbidium baoshanense II 2023-02-23
1316 Dendrobium anosmum II 2023-02-23
1317 Nervilia concolor II 2023-02-23
1318 Otochilus fuscus II 2023-02-23
1319 Luisia morsei II 2023-02-23
1320 Dendrobium umbonatum II 2023-02-23
1321 Didymoplexis sirichaii II 2023-02-23
1322 Liparis lacerata II 2023-02-23
1323 Bulbophyllum nasutum II 2023-02-23
1324 Papilionanthe hookeriana II 2023-02-23
1325 Carcharhinus macloti II 2023-02-23
1326 Bulbophyllum sanitii II 2023-02-23
1327 Pinalia affinis II 2023-02-23
1328 Seidenfadenia mitrata II 2023-02-23
1329 Luisia recurva II 2023-02-23
1330 Cyathea borneensis II 2023-02-23
1331 Renanthera coccinea II 2023-02-23
1332 Rhizoprionodon oligolinx II 2023-02-23
1333 Dendrobium mucronatum II 2023-02-23
1334 Bulbophyllum sanguineopunctatum II 2023-02-23
1335 Spathoglottis aurea II 2023-02-23
1336 Crepidium bancanum II 2023-02-23
1337 Aerides rosea II 2023-02-23
1338 Arachnis siamensis II 2023-02-23
1339 Eulophia andamanensis II 2023-02-23
1340 Bulbophyllum refractum II 2023-02-23
1341 Vanda pumila II 2023-02-23
1342 Cylindrolobus pilifer II 2023-02-23
1343 Dendrobium jenkinsii II 2023-02-23
1344 Aerides falcata II 2023-02-23
1345 Vanilla borneensis II 2023-02-23
1346 Euphorbia kerrii II 2023-02-23
1347 Pecteilis henryi II 2023-02-23
1348 Brachycorythis helferi II 2023-02-23
1349 Dendrobium bensoniae II 2023-02-23
1350 Bulbophyllum lomsakense II 2023-02-23
1351 Dendrobium strongylanthum II 2023-02-23
1352 Bulbophyllum orientale II 2023-02-23
1353 Dendrobium virgineum II 2023-02-23
1354 Uncifera obtusifolia II 2023-02-23
1355 Coelogyne rigida II 2023-02-23
1356 Dipodium paludosum II 2023-02-23
1357 Habenaria lucida II 2023-02-23
1358 Dendrobium leonis II 2023-02-23
1359 Smitinandia micrantha II 2023-02-23
1360 Vanda garayi II 2023-02-23
1361 Taeniophyllum calceolus II 2023-02-23
1362 Astrophytum capricorne II 2023-02-23
1363 Nervilia umphangensis II 2023-02-23
1364 Dendrobium fytchianum II 2023-02-23
1365 Herminium lanceum II 2023-02-23
1366 Spathoglottis eburnea II 2023-02-23
1367 Coelogyne suaveolens II 2023-02-23
1368 Dendrobium crocatum II 2023-02-23
1369 Dendrobium secundum II 2023-02-23
1370 Habenaria trichosantha II 2023-02-23
1371 Oberonia langbianensis II 2023-02-23
1372 Bulbophyllum stenobulbon II 2023-02-23
1373 Thunia bensoniae II 2023-02-23
1374 Dendrobium lagarum II 2023-02-23
1375 Bulbophyllum elassonotum II 2023-02-23
1376 Renanthera elongata II 2023-02-23
1377 Crepidium perakense II 2023-02-23
1378 Dendrobium blumei II 2023-02-23
1379 Dendrobium lamellatum II 2023-02-23
1380 Crepidium orbiculare II 2023-02-23
1381 Ania penangiana II 2023-02-23
1382 Oberonia falconeri II 2023-02-23
1383 Dendrobium guibertii II 2023-02-23
1384 Bulbophyllum seidenfadenii II 2023-02-23
1385 Dendrobium praecinctum II 2023-02-23
1386 Dendrobium lueckelianum II 2023-02-23
1387 Cephalantheropsis longipes II 2023-02-23
1388 Calanthe triplicata II 2023-02-23
1389 Zeuxine agyokuana II 2023-02-23
1390 Aphyllorchis pallida II 2023-02-23
1391 Ceratostylis subulata II 2023-02-23
1392 Geodorum recurvum II 2023-02-23
1393 Coelogyne punctulata II 2023-02-23
1394 Flickingeria appendiculata II 2023-02-23
1395 Appendicula pendula II 2023-02-23
1396 Coelogyne anceps II 2023-02-23
1397 Liparis regnieri II 2023-02-23
1398 Bulbophyllum careyanum II 2023-02-23
1399 Crepidium biauritum II 2023-02-23
1400 Pomatocalpa diffusum II 2023-02-23
1401 Chiloschista lunifera II 2023-02-23
1402 Bulbophyllum alcicorne II 2023-02-23
1403 Euphorbia lacei II 2023-02-23
1404 Bulbophyllum elevatopunctatum II 2023-02-23
1405 Paphiopedilum gratrixianum I 2023-02-23
1406 Cheirostylis yunnanensis II 2023-02-23
1407 Phalaenopsis lindenii II 2023-02-23
1408 Dendrobium elliottianum II 2023-02-23
1409 Holcoglossum kimballianum II 2023-02-23
1410 Luisia zollingeri II 2023-02-23
1411 Eulophia graminea II 2023-02-23
1412 Carcharhinus brachyurus II 2023-02-23
1413 Pholidota recurva II 2023-02-23
1414 Pteroceras compressum II 2023-02-23
1415 Dendrobium senile II 2023-02-23
1416 Trichoglottis lorata II 2023-02-23
1417 Goodyera fumata II 2023-02-23
1418 Bulbophyllum acuminatum II 2023-02-23
1419 Lamiopsis temmincki II 2023-02-23
1420 Dendrobium farmeri II 2023-02-23
1421 Eulophia zollingeri II 2023-02-23
1422 Oberonia dissitiflora II 2023-02-23
1423 Platanthera angustilabris II 2023-02-23
1424 Cymbidium lancifolium II 2023-02-23
1425 Zeuxine affinis II 2023-02-23
1426 Eria latilabellis II 2023-02-23
1427 Oberonia padangensis II 2023-02-23
1428 Bulbophyllum notabilipetalum II 2023-02-23
1429 Cylindrolobus clavicaulis II 2023-02-23
1430 Bulbophyllum grandiflorum II 2023-02-23
1431 Dendrobium parishii II 2023-02-23
1432 Tainia bicornis II 2023-02-23
1433 Schoenorchis fragans II 2023-02-23
1434 Odontochilus poilanei II 2023-02-23
1435 Anoectochilus lylei II 2023-02-23
1436 Bulbophyllum cupreum II 2023-02-23
1437 Bulbophyllum ayuthayense II 2023-02-23
1438 Renanthera isosepala II 2023-02-23
1439 Cycas pectinata II 2023-02-23
1440 Dendrobium nobile II 2023-02-23
1441 Pinalia lineoligera II 2023-02-23
1442 Bulbophyllum khaoyaiense II 2023-02-23
1443 Pinalia bractescens II 2023-02-23
1444 Habenaria hosseusii II 2023-02-23
1445 Coelogyne trinervis II 2023-02-23
1446 Gastrodia exilis II 2023-02-23
1447 Dendrobium eriiflorum II 2023-02-23
1448 Bulbophyllum bisetum II 2023-02-23
1449 Ceratostylis siamensis II 2023-02-23
1450 Bulbophyllum scabratum II 2023-02-23
1451 Robiquetia minimiflora II 2023-02-23
1452 Sarcoglyphis thailandica II 2023-02-23
1453 Cleisostoma fuerstenbergianum II 2023-02-23
1454 Bulbophyllum leopardinum II 2023-02-23
1455 Coelogyne ventrinigra II 2023-02-23
1456 Habenaria dentata II 2023-02-23
1457 Oberonia wenzelii II 2023-02-23
1458 Bulbophyllum affine II 2023-02-23
1459 Bulbophyllum physocoryphum II 2023-02-23
1460 Habenaria erostrata II 2023-02-23
1461 Pholidota chinensis II 2023-02-23
1462 Luisia amesiana II 2023-02-23
1463 Ficedula parva III 2021-06-22
1464 Luscinia svecica III 2021-06-22
1465 Sylvia curruca III 2021-06-22
1466 Carpodacus erythrinus III 2021-06-22
1467 Dalbergia godefroyi II 2019-11-26
1468 Swietenia macrophylla II 2019-11-26
1469 Dalbergia pseudosissoo II 2019-11-26
1470 Dalbergia pinnata II 2019-11-26
1471 Rhynchobatus australiae II 2019-11-26
1472 Dalbergia candenatensis II 2019-11-26
1473 Dalbergia curtisii II 2019-11-26
1474 Tylototriton shanjing II 2019-11-26
1475 Isurus oxyrinchus II 2019-11-26
1476 Tylototriton umphangensis II 2019-11-26
1477 Dalbergia lacei II 2019-11-26
1478 Tylototriton anguliceps II 2019-11-26
1479 Dalbergia velutina II 2019-11-26
1480 Dalbergia suthepensis II 2019-11-26
1481 Dalbergia cochinchinensis II 2019-11-26
1482 Dalbergia junghuhnii II 2019-11-26
1483 Rhynchobatus djiddensis II 2019-11-26
1484 Dalbergia assamica II 2019-11-26
1485 Dalbergia discolor II 2019-11-26
1486 Isurus paucus II 2019-11-26
1487 Rhina ancylostomus II 2019-11-26
1488 Aonyx cinereus I 2019-11-26
1489 Dalbergia foliosa II 2019-11-26
1490 Dalbergia stipulacea II 2019-11-26
1491 Tylototriton panhai II 2019-11-26
1492 Dalbergia thorelii II 2019-11-26
1493 Tylototriton verrucosus II 2019-11-26
1494 Dalbergia kingiana II 2019-11-26
1495 Rhynchobatus laevis II 2019-11-26
1496 Dalbergia ovata II 2019-11-26
1497 Dalbergia cultrata II 2019-11-26
1498 Glaucostegus granulatus II 2019-11-26
1499 Tylototriton uyenoi II 2019-11-26
1500 Lutrogale perspicillata I 2019-11-26
1501 Dalbergia volubilis II 2019-11-26
1502 Rhynchobatus palpebratus II 2019-11-26
1503 Dalbergia forbesii II 2019-11-26
1504 Dalbergia stenophylla II 2019-11-26
1505 Glaucostegus obtusus II 2019-11-26
1506 Dalbergia rostrata II 2019-11-26
1507 Dalbergia villosa II 2019-11-26
1508 Dalbergia obtusifolia II 2019-11-26
1509 Rhynchobatus springeri II 2019-11-26
1510 Dalbergia oliveri II 2019-11-26
1511 Dalbergia glomeriflora II 2019-11-26
1512 Dalbergia sericea II 2019-11-26
1513 Glaucostegus thouin II 2019-11-26
1514 Dalbergia entadoides II 2019-11-26
1515 Dalbergia horrida II 2019-11-26
1516 Dalbergia lanceolaria II 2019-11-26
1517 Holothuria nobilis II 2019-11-26
1518 Dalbergia hancei II 2019-11-26
1519 Dalbergia nigrescens II 2019-11-26
1520 Dalbergia menoeides II 2019-11-26
1521 Glaucostegus typus II 2019-11-26
1522 Dalbergia cana II 2019-11-26
1523 Dalbergia rimosa II 2019-11-26
1524 Gekko gecko II 2019-11-26
1525 Tylototriton phukhaensis II 2019-11-26
1526 Dalbergia parviflora II 2019-11-26
1527 Holothuria whitmaei II 2019-11-26
1528 Indotestudo elongata II 2017-01-02
1529 Mobula tarapacana II 2017-01-02
1530 Manouria impressa II 2017-01-02
1531 Mobula eregoodootenkee II 2017-01-02
1532 Carcharhinus falciformis II 2017-01-02
1533 Mobula kuhlii II 2017-01-02
1534 Manis javanica I 2017-01-02
1535 Nautilus pompilius II 2017-01-02
1536 Mobula birostris II 2017-01-02
1537 Mobula mobular II 2017-01-02
1538 Mobula alfredi II 2017-01-02
1539 Alopias superciliosus II 2017-01-02
1540 Scleropages formosus I 2017-01-02
1541 Mobula japanica II 2017-01-02
1542 Manis pentadactyla I 2017-01-02
1543 Alopias vulpinus II 2017-01-02
1544 Manouria emys II 2017-01-02
1545 Mobula thurstoni II 2017-01-02
1546 Alopias pelagicus II 2017-01-02
1547 Axis porcinus III 2014-06-24
1548 Pavo cristatus III 2014-06-24
1549 Lophura leucomelanos III 2014-06-24
1550 Herpestes javanicus III 2014-06-24
1551 Butastur indicus II 2013-06-12
1552 Platysternon megacephalum I 2013-06-12
1553 Glaucidium brodiei II 2013-06-12
1554 Aquila nipalensis II 2013-06-12
1555 Carcharhinus longimanus II 2013-06-12
1556 Spizaetus alboniger II 2013-06-12
1557 Circus spilonotus II 2013-06-12
1558 Aviceda jerdoni II 2013-06-12
1559 Accipiter badius II 2013-06-12
1560 Falco tinnunculus II 2013-06-12
1561 Panax quinquefolius II 2013-06-12
1562 Osyris lanceolata II 2013-06-12
1563 Microhierax fringillarius II 2013-06-12
1564 Aquila rapax II 2013-06-12
1565 Circus cyaneus II 2013-06-12
1566 Accipiter trivirgatus II 2013-06-12
1567 Haliaeetus leucogaster II 2013-06-12
1568 Bubo coromandus II 2013-06-12
1569 Accipiter nisus II 2013-06-12
1570 Strix leptogrammica II 2013-06-12
1571 Phodilus badius II 2013-06-12
1572 Buteo buteo II 2013-06-12
1573 Accipiter virgatus II 2013-06-12
1574 Otus bakkamoena II 2013-06-12
1575 Bubo nipalensis II 2013-06-12
1576 Circus aeruginosus II 2013-06-12
1577 Accipiter gularis II 2013-06-12
1578 Spizaetus nanus II 2013-06-12
1579 Cyclemys atripons II 2013-06-12
1580 Ketupa zeylonensis II 2013-06-12
1581 Ketupa ketupu II 2013-06-12
1582 Falco columbarius II 2013-06-12
1583 Haliastur indus II 2013-06-12
1584 Hieraaetus kienerii II 2013-06-12
1585 Milvus migrans II 2013-06-12
1586 Aquila hastata II 2013-06-12
1587 Cyclemys enigmatica II 2013-06-12
1588 Diospyros ferrea II 2013-06-12
1589 Circaetus gallicus II 2013-06-12
1590 Ichthyophaga humilis II 2013-06-12
1591 Pristis microdon I 2013-06-12
1592 Batagur borneoensis II 2013-06-12
1593 Spizaetus nipalensis II 2013-06-12
1594 Pandion haliaetus II 2013-06-12
1595 Athene brama II 2013-06-12
1596 Butastur teesa II 2013-06-12
1597 Haliaeetus leucoryphus II 2013-06-12
1598 Hieraaetus pennatus II 2013-06-12
1599 Otus sunia II 2013-06-12
1600 Chitra vandijki I 2013-06-12
1601 Chitra chitra I 2013-06-12
1602 Microhierax caerulescens II 2013-06-12
1603 Otus sagittatus II 2013-06-12
1604 Accipiter soloensis II 2013-06-12
1605 Buteo rufinus II 2013-06-12
1606 Tyto alba II 2013-06-12
1607 Ninox scutulata II 2013-06-12
1608 Circus melanoleucos II 2013-06-12
1609 Panax ginseng II 2013-06-12
1610 Cyclemys dentata II 2013-06-12
1611 Spizaetus cirrhatus II 2013-06-12
1612 Asio flammeus II 2013-06-12
1613 Falco severus II 2013-06-12
1614 Falco subbuteo II 2013-06-12
1615 Sarcogyps calvus II 2013-06-12
1616 Butastur liventer II 2013-06-12
1617 Aquila clanga II 2013-06-12
1618 Elanus caeruleus II 2013-06-12
1619 Heosemys annandalii II 2013-06-12
1620 Hieraaetus fasciatus II 2013-06-12
1621 Gyps himalayensis II 2013-06-12
1622 Macheiramphus alcinus II 2013-06-12
1623 Strix seloputo II 2013-06-12
1624 Falco amurensis II 2013-06-12
1625 Gyps bengalensis II 2013-06-12
1626 Ictinaetus malayensis II 2013-06-12
1627 Cyclemys oldhamii II 2013-06-12
1628 Accipiter gentilis II 2013-06-12
1629 Otus spilocephalus II 2013-06-12
1630 Aviceda leuphotes II 2013-06-12
1631 Melanochelys trijuga II 2013-06-12
1632 Bubo sumatranus II 2013-06-12
1633 Otus rufescens II 2013-06-12
1634 Polihierax insignis II 2013-06-12
1635 Circus macrourus II 2013-06-12
1636 Pernis ptilorhynchus II 2013-06-12
1637 Ichthyophaga ichthyaetus II 2013-06-12
1638 Aegypius monachus II 2013-06-12
1639 Spilornis cheela II 2013-06-12
1640 Glaucidium cuculoides II 2013-06-12
1641 Dogania subplana II 2013-06-12
1642 Gyps tenuirostris II 2013-06-12
1643 Scleropages inscriptus I 2012-09-25
1644 Tupaia minor II 2010-06-23
1645 Crocodylus niloticus II 2010-06-23
1646 Crocodylus niloticus I 2010-06-23
1647 Tupaia glis II 2010-06-23
1648 Tupaia belangeri II 2010-06-23
1649 Dendrogale murina II 2010-06-23
1650 Pristis pectinata I 2007-09-13
1651 Pristis pristis I 2007-09-13
1652 Nycticebus bengalensis I 2007-09-13
1653 Pristis zijsron I 2007-09-13
1654 Guaiacum officinale II 2007-09-13
1655 Anoxypristis cuspidata I 2007-09-13
1656 Picrorhiza kurrooa II 2007-09-13
1657 Nycticebus coucang I 2007-09-13
1658 Rauvolfia serpentina II 2007-09-13
1659 Troides aeacus II 2005-01-12
1660 Loriculus galgulus II 2005-01-12
1661 Malayemys macrocephala II 2005-01-12
1662 Psittacula finschii II 2005-01-12
1663 Psittacula roseata II 2005-01-12
1664 Psittacula eupatria II 2005-01-12
1665 Troides amphrysus II 2005-01-12
1666 Malayemys subtrijuga II 2005-01-12
1667 Troides cuneifera II 2005-01-12
1668 Rhinoceros sondaicus I 2005-01-12
1669 Orcaella brevirostris I 2005-01-12
1670 Psittinus cyanurus II 2005-01-12
1671 Cheilinus undulatus II 2005-01-12
1672 Amyda cartilaginea II 2005-01-12
1673 Troides helena II 2005-01-12
1674 Malayemys khoratensis II 2005-01-12
1675 Dicerorhinus sumatrensis I 2005-01-12
1676 Trogonoptera brookiana II 2005-01-12
1677 Psittacula alexandri II 2005-01-12
1678 Notochelys platynota II 2005-01-12
1679 Loriculus vernalis II 2005-01-12
1680 Hippocampus mohnikei II 2004-05-15
1681 Hippocampus trimaculatus II 2004-05-15
1682 Hippocampus comes II 2004-05-15
1683 Hippocampus histrix II 2004-05-15
1684 Hippocampus kelloggi II 2004-05-15
1685 Hippocampus kuda II 2004-05-15
1686 Hippocampus barbouri II 2004-05-15
1687 Hippocampus spinosissimus II 2004-05-15
1688 Delphinus capensis II 2003-02-13
1689 Ziphius cavirostris II 2003-02-13
1690 Mesoplodon ginkgodens II 2003-02-13
1691 Kogia sima II 2003-02-13
1692 Steno bredanensis II 2003-02-13
1693 Pseudorca crassidens II 2003-02-13
1694 Feresa attenuata II 2003-02-13
1695 Heosemys spinosa II 2003-02-13
1696 Grampus griseus II 2003-02-13
1697 Tursiops truncatus II 2003-02-13
1698 Peponocephala electra II 2003-02-13
1699 Delphinus delphis II 2003-02-13
1700 Pelochelys cantorii II 2003-02-13
1701 Stenella longirostris II 2003-02-13
1702 Mesoplodon densirostris II 2003-02-13
1703 Heosemys grandis II 2003-02-13
1704 Lagenodelphis hosei II 2003-02-13
1705 Siebenrockiella crassicollis II 2003-02-13
1706 Stenella coeruleoalba II 2003-02-13
1707 Globicephala macrorhynchus II 2003-02-13
1708 Tursiops aduncus II 2003-02-13
1709 Rhincodon typus II 2003-02-13
1710 Orcinus orca II 2003-02-13
1711 Kogia breviceps II 2003-02-13
1712 Stenella attenuata II 2003-02-13
1713 Dugong dugon I 2000-07-19
1714 Pycnonotus zeylanicus II 1997-09-18
1715 Lonchura oryzivora II 1997-09-18
1716 Leiothrix argentauris II 1997-09-18
1717 Gracula religiosa II 1997-09-18
1718 Berenicornis comatus II 1992-06-11
1719 Buceros rhinoceros II 1992-06-11
1720 Anorrhinus galeritus II 1992-06-11
1721 Ariocarpus retusus I 1992-06-11
1722 Buceros bicornis I 1992-06-11
1723 Anas formosa II 1992-06-11
1724 Rhyticeros undulatus II 1992-06-11
1725 Anthracoceros malayanus II 1992-06-11
1726 Anorrhinus tickelli II 1992-06-11
1727 Rhyticeros subruficollis I 1992-06-11
1728 Aceros nipalensis I 1992-06-11
1729 Anthracoceros albirostris II 1992-06-11
1730 Aceros corrugatus II 1992-06-11
1731 Acropora latistella II 1990-01-18
1732 Coscinaraea exaesa II 1990-01-18
1733 Acropora eurystoma II 1990-01-18
1734 Anacropora spinosa II 1990-01-18
1735 Symphyllia recta II 1990-01-18
1736 Montipora cebuensis II 1990-01-18
1737 Acropora vaughani II 1990-01-18
1738 Acropora acuminata II 1990-01-18
1739 Pteropus hypomelanus II 1990-01-18
1740 Porites lobata II 1990-01-18
1741 Acropora brueggemanni II 1990-01-18
1742 Gardineroseris planulata II 1990-01-18
1743 Polyphyllia talpina II 1990-01-18
1744 Naja siamensis II 1990-01-18
1745 Acropora valenciennesi II 1990-01-18
1746 Favia stelligera II 1990-01-18
1747 Pachyseris gemmae II 1990-01-18
1748 Montastrea curta II 1990-01-18
1749 Lobophyllia diminuta II 1990-01-18
1750 Acropora millepora II 1990-01-18
1751 Echinopora hirsutissima II 1990-01-18
1752 Pectinia alcicornis II 1990-01-18
1753 Millepora dichotoma II 1990-01-18
1754 Porites murrayensis II 1990-01-18
1755 Montipora angulata II 1990-01-18
1756 Cantharellus jebbi II 1990-01-18
1757 Acropora valida II 1990-01-18
1758 Pectinia paeonia II 1990-01-18
1759 Montipora hispida II 1990-01-18
1760 Ctenactis crassa II 1990-01-18
1761 Platygyra pini II 1990-01-18
1762 Podabacia motuporensis II 1990-01-18
1763 Pavona varians II 1990-01-18
1764 Porites evermanni II 1990-01-18
1765 Acropora tortuosa II 1990-01-18
1766 Acropora pulchra II 1990-01-18
1767 Echinophyllia patula II 1990-01-18
1768 Acropora indonesia II 1990-01-18
1769 Astreopora ocellata II 1990-01-18
1770 Pavona duerdeni II 1990-01-18
1771 Goniastrea aspera II 1990-01-18
1772 Flabellum pavoninum II 1990-01-18
1773 Symphyllia radians II 1990-01-18
1774 Alveopora spongiosa II 1990-01-18
1775 Dendrophyllia arbuscula II 1990-01-18
1776 Turbinaria radicalis II 1990-01-18
1777 Turbinaria peltata II 1990-01-18
1778 Favia rotundata II 1990-01-18
1779 Goniopora stutchburyi II 1990-01-18
1780 Euphyllia glabrescens II 1990-01-18
1781 Leptoseris scabra II 1990-01-18
1782 Mycedium elephantotus II 1990-01-18
1783 Acropora wallaceae II 1990-01-18
1784 Porites australiensis II 1990-01-18
1785 Acropora humilis II 1990-01-18
1786 Acropora aspera II 1990-01-18
1787 Pocillopora meandrina II 1990-01-18
1788 Montastrea valenciennesi II 1990-01-18
1789 Physogyra lichtensteini II 1990-01-18
1790 Acropora paniculata II 1990-01-18
1791 Acropora grandis II 1990-01-18
1792 Ophiophagus hannah II 1990-01-18
1793 Acropora listeri II 1990-01-18
1794 Ptyas mucosus II 1990-01-18
1795 Porites rus II 1990-01-18
1796 Turbinaria crater II 1990-01-18
1797 Naja sumatrana II 1990-01-18
1798 Pavona frondifera II 1990-01-18
1799 Galaxea fascicularis II 1990-01-18
1800 Acropora sarmentosa II 1990-01-18
1801 Millepora boschmai II 1990-01-18
1802 Acropora microphthalma II 1990-01-18
1803 Acropora verweyi II 1990-01-18
1804 Fungia distorta II 1990-01-18
1805 Pavona minuta II 1990-01-18
1806 Goniopora somaliensis II 1990-01-18
1807 Acropora formosa II 1990-01-18
1808 Hydnophora rigida II 1990-01-18
1809 Sandalolitha dentata II 1990-01-18
1810 Lithophyllon mokai II 1990-01-18
1811 Merulina scabricula II 1990-01-18
1812 Placotrochus laevis II 1990-01-18
1813 Acropora granulosa II 1990-01-18
1814 Acropora monticulosa II 1990-01-18
1815 Psammocora explanulata II 1990-01-18
1816 Favia rotumana II 1990-01-18
1817 Oxypora lacera II 1990-01-18
1818 Pavona venosa II 1990-01-18
1819 Galaxea astreata II 1990-01-18
1820 Acropora florida II 1990-01-18
1821 Millepora exaesa II 1990-01-18
1822 Halomitra pileus II 1990-01-18
1823 Lobophyllia hataii II 1990-01-18
1824 Leptoseris tenuis II 1990-01-18
1825 Montipora capitata II 1990-01-18
1826 Pavona divaricata II 1990-01-18
1827 Fungia repanda II 1990-01-18
1828 Platygyra ryukyuensis II 1990-01-18
1829 Acropora clathrata II 1990-01-18
1830 Pocillopora verrucosa II 1990-01-18
1831 Pocillopora eydouxi II 1990-01-18
1832 Favites complanata II 1990-01-18
1833 Hydnophora microconos II 1990-01-18
1834 Favites halicora II 1990-01-18
1835 Pavona danai II 1990-01-18
1836 Montipora caliculata II 1990-01-18
1837 Montipora nodosa II 1990-01-18
1838 Heliopora coerulea II 1990-01-18
1839 Coscinaraea wellsi II 1990-01-18
1840 Montipora foveolata II 1990-01-18
1841 Tubastraea faulkneri II 1990-01-18
1842 Pteropus lylei II 1990-01-18
1843 Sandalolitha robusta II 1990-01-18
1844 Scapophyllia cylindrica II 1990-01-18
1845 Echinopora horrida II 1990-01-18
1846 Favia matthaii II 1990-01-18
1847 Pocillopora damicornis II 1990-01-18
1848 Montipora crassituberculata II 1990-01-18
1849 Oulophyllia bennettae II 1990-01-18
1850 Montipora spongodes II 1990-01-18
1851 Echinopora lamellosa II 1990-01-18
1852 Turbinaria reniformis II 1990-01-18
1853 Astreopora expansa II 1990-01-18
1854 Catalaphyllia jardinei II 1990-01-18
1855 Montipora verrucosa II 1990-01-18
1856 Platygyra daedalea II 1990-01-18
1857 Fungia moluccensis II 1990-01-18
1858 Favia helianthoides II 1990-01-18
1859 Acropora solitaryensis II 1990-01-18
1860 Fungia scutaria II 1990-01-18
1861 Acropora digitifera II 1990-01-18
1862 Fungia concinna II 1990-01-18
1863 Acropora horrida II 1990-01-18
1864 Turbinaria bifrons II 1990-01-18
1865 Coscinaraea columna II 1990-01-18
1866 Euphyllia ancora II 1990-01-18
1867 Leptoseris gardineri II 1990-01-18
1868 Acropora nobilis II 1990-01-18
1869 Symphyllia valenciennesii II 1990-01-18
1870 Acropora dendrum II 1990-01-18
1871 Naja atra II 1990-01-18
1872 Seriatopora caliendrum II 1990-01-18
1873 Acropora kosurini II 1990-01-18
1874 Tubastraea coccinea II 1990-01-18
1875 Porites cylindrica II 1990-01-18
1876 Acropora echinata II 1990-01-18
1877 Pseudochelidon sirintarae I 1990-01-18
1878 Acropora secale II 1990-01-18
1879 Favia lizardensis II 1990-01-18
1880 Pavona xarifae II 1990-01-18
1881 Acropora spicifera II 1990-01-18
1882 Pavona decussata II 1990-01-18
1883 Montastrea magnistellata II 1990-01-18
1884 Acropora sekiseiensis II 1990-01-18
1885 Coeloseris mayeri II 1990-01-18
1886 Platygyra verweyi II 1990-01-18
1887 Lepidopora carinata II 1990-01-18
1888 Acropora carduus II 1990-01-18
1889 Fungia costulata II 1990-01-18
1890 Caulastraea tumida II 1990-01-18
1891 Pseudosiderastrea tayamai II 1990-01-18
1892 Pectinia teres II 1990-01-18
1893 Siderastrea savignyana II 1990-01-18
1894 Favia laxa II 1990-01-18
1895 Goniastrea palauensis II 1990-01-18
1896 Leptastrea purpurea II 1990-01-18
1897 Acropora longicyathus II 1990-01-18
1898 Acropora hyacinthus II 1990-01-18
1899 Porites vaughani II 1990-01-18
1900 Acropora microclados II 1990-01-18
1901 Favites russelli II 1990-01-18
1902 Merulina ampliata II 1990-01-18
1903 Acropora hoeksemai II 1990-01-18
1904 Acropora austera II 1990-01-18
1905 Alveopora allingi II 1990-01-18
1906 Goniopora tenella II 1990-01-18
1907 Acropora gemmifera II 1990-01-18
1908 Favites abdita II 1990-01-18
1909 Montipora danae II 1990-01-18
1910 Montipora turtlensis II 1990-01-18
1911 Oulastrea crispata II 1990-01-18
1912 Favia favus II 1990-01-18
1913 Favia speciosa II 1990-01-18
1914 Pavona explanulata II 1990-01-18
1915 Pachyseris involuta II 1990-01-18
1916 Acropora palmerae II 1990-01-18
1917 Diploastrea heliopora II 1990-01-18
1918 Favites chinensis II 1990-01-18
1919 Acropora subglabra II 1990-01-18
1920 Acropora anthocercis II 1990-01-18
1921 Acropora glauca II 1990-01-18
1922 Porites solida II 1990-01-18
1923 Acropora loripes II 1990-01-18
1924 Astreopora myriophthalma II 1990-01-18
1925 Oulophyllia crispa II 1990-01-18
1926 Cynarina lacrymalis II 1990-01-18
1927 Astreopora cucullata II 1990-01-18
1928 Acropora polystoma II 1990-01-18
1929 Podabacia crustacea II 1990-01-18
1930 Acropora cerealis II 1990-01-18
1931 Pavona maldivensis II 1990-01-18
1932 Pavona cactus II 1990-01-18
1933 Acropora samoensis II 1990-01-18
1934 Goniopora djiboutiensis II 1990-01-18
1935 Acropora turaki II 1990-01-18
1936 Stylocoeniella armata II 1990-01-18
1937 Tubipora musica II 1990-01-18
1938 Acropora rudis II 1990-01-18
1939 Montipora efflorescens II 1990-01-18
1940 Naja kaouthia II 1990-01-18
1941 Leptastrea bewickensis II 1990-01-18
1942 Goniopora palmensis II 1990-01-18
1943 Ctenactis echinata II 1990-01-18
1944 Montipora vietnamensis II 1990-01-18
1945 Acropora elseyi II 1990-01-18
1946 Platygyra sinensis II 1990-01-18
1947 Goniopora columna II 1990-01-18
1948 Leptastrea transversa II 1990-01-18
1949 Fungia fungites II 1990-01-18
1950 Leptoseris incrustans II 1990-01-18
1951 Acropora seriata II 1990-01-18
1952 Plerogyra sinuosa II 1990-01-18
1953 Acropora nasuta II 1990-01-18
1954 Lobophyllia flabelliformis II 1990-01-18
1955 Heteropsammia cochlea II 1990-01-18
1956 Fungia cyclolites II 1990-01-18
1957 Goniastrea pectinata II 1990-01-18
1958 Cyphastrea microphthalma II 1990-01-18
1959 Turbinaria patula II 1990-01-18
1960 Goniopora fruticosa II 1990-01-18
1961 Astreopora listeri II 1990-01-18
1962 Favia pallida II 1990-01-18
1963 Acropora lutkeni II 1990-01-18
1964 Millepora tenera II 1990-01-18
1965 Acropora palifera II 1990-01-18
1966 Acropora tenuis II 1990-01-18
1967 Coscinaraea monile II 1990-01-18
1968 Echinophyllia echinata II 1990-01-18
1969 Distichopora violacea II 1990-01-18
1970 Turbinaria frondens II 1990-01-18
1971 Psammocora profundacella II 1990-01-18
1972 Anacropora matthai II 1990-01-18
1973 Montipora informis II 1990-01-18
1974 Montipora grisea II 1990-01-18
1975 Porites lutea II 1990-01-18
1976 Acropora nana II 1990-01-18
1977 Turbinaria mesenterina II 1990-01-18
1978 Plesiastrea versipora II 1990-01-18
1979 Montipora friabilis II 1990-01-18
1980 Acropora prostrata II 1990-01-18
1981 Physophyllia ayleni II 1990-01-18
1982 Echinopora mammiformis II 1990-01-18
1983 Pitta gurneyi I 1990-01-18
1984 Acropora danai II 1990-01-18
1985 Herpolitha limax II 1990-01-18
1986 Cyphastrea serailia II 1990-01-18
1987 Echinophyllia aspera II 1990-01-18
1988 Montipora venosa II 1990-01-18
1989 Goniopora pandoraensis II 1990-01-18
1990 Echinopora gemmacea II 1990-01-18
1991 Anacropora forbesi II 1990-01-18
1992 Lobophyllia hemprichii II 1990-01-18
1993 Acanthastrea amakusensis II 1990-01-18
1994 Goniopora burgosi II 1990-01-18
1995 Porites lichen II 1990-01-18
1996 Fungia tenuis II 1990-01-18
1997 Acropora exquisita II 1990-01-18
1998 Cyphastrea chalcidicum II 1990-01-18
1999 Astreopora gracilis II 1990-01-18
2000 Favites pentagona II 1990-01-18
2001 Montipora tuberculosa II 1990-01-18
2002 Montipora spumosa II 1990-01-18
2003 Pteropus vampyrus II 1990-01-18
2004 Leptoseris hawaiiensis II 1990-01-18
2005 Pteropus intermedius II 1990-01-18
2006 Astreopora moretonensis II 1990-01-18
2007 Leptoseris foliosa II 1990-01-18
2008 Acropora schmitti II 1990-01-18
2009 Pachyseris speciosa II 1990-01-18
2010 Seriatopora hystrix II 1990-01-18
2011 Acropora donei II 1990-01-18
2012 Acropora abrotanoides II 1990-01-18
2013 Hydnophora exesa II 1990-01-18
2014 Goniopora lobata II 1990-01-18
2015 Stylophora pistillata II 1990-01-18
2016 Acanthastrea echinata II 1990-01-18
2017 Goniastrea edwardsi II 1990-01-18
2018 Fungia granulosa II 1990-01-18
2019 Leptoseris papyracea II 1990-01-18
2020 Turbinaria stellulata II 1990-01-18
2021 Barabattoia amicorum II 1990-01-18
2022 Leptoseris mycetoseroides II 1990-01-18
2023 Montipora monasteriata II 1990-01-18
2024 Acropora selago II 1990-01-18
2025 Montipora mollis II 1990-01-18
2026 Pectinia lactuca II 1990-01-18
2027 Tubastraea diaphana II 1990-01-18
2028 Fungia fragilis II 1990-01-18
2029 Lobophyllia corymbosa II 1990-01-18
2030 Porites nigrescens II 1990-01-18
2031 Montipora undata II 1990-01-18
2032 Montipora foliosa II 1990-01-18
2033 Psammocora digitata II 1990-01-18
2034 Leptastrea pruinosa II 1990-01-18
2035 Naja naja II 1990-01-18
2036 Leptoseris tubulifera II 1990-01-18
2037 Montipora peltiformis II 1990-01-18
2038 Goniopora tenuidens II 1990-01-18
2039 Leptoria phrygia II 1990-01-18
2040 Trachyphyllia geoffroyi II 1990-01-18
2041 Montipora turgescens II 1990-01-18
2042 Acropora subulata II 1990-01-18
2043 Pachyseris rugosa II 1990-01-18
2044 Acropora lovelli II 1990-01-18
2045 Acropora robusta II 1990-01-18
2046 Goniastrea australensis II 1990-01-18
2047 Goniastrea retiformis II 1990-01-18
2048 Pavona clavus II 1990-01-18
2049 Lithophyllon undulatum II 1990-01-18
2050 Montipora digitata II 1990-01-18
2051 Goniopora minor II 1990-01-18
2052 Montipora aequituberculata II 1990-01-18
2053 Pocillopora indiania II 1990-01-18
2054 Heterocyathus aequicostatus II 1990-01-18
2055 Fungia paumotensis II 1990-01-18
2056 Goniastrea favulus II 1990-01-18
2057 Acropora intermedia II 1990-01-18
2058 Platygyra lamellina II 1990-01-18
2059 Psammocora contigua II 1990-01-18
2060 Favites acuticollis II 1990-01-18
2061 Porites annae II 1990-01-18
2062 Goniopora stokesi II 1990-01-18
2063 Acropora cytherea II 1990-01-18
2064 Favites flexuosa II 1990-01-18
2065 Madracis kirbyi II 1990-01-18
2066 Euphyllia fimbriata II 1990-01-18
2067 Leptoseris explanata II 1990-01-18
2068 Millepora platyphylla II 1990-01-18
2069 Pitta guajana II 1990-01-18
2070 Montipora stellata II 1990-01-18
2071 Stylocoeniella guentheri II 1990-01-18
2072 Acropora aculeus II 1990-01-18
2073 Symphyllia agaricia II 1990-01-18
2074 Australomussa rowleyensis II 1990-01-18
2075 Acropora divaricata II 1990-01-18
2076 Favia maxima II 1990-01-18
2077 Tubastraea micranthus II 1990-01-18
2078 Porites stephensoni II 1990-01-18
2079 Viverricula indica III 1989-03-16
2080 Canis aureus III 1989-03-16
2081 Viverra zibetha III 1989-03-16
2082 Herpestes urva III 1989-03-16
2083 Arctictis binturong III 1989-03-16
2084 Paradoxurus hermaphroditus III 1989-03-16
2085 Mustela kathiah III 1989-03-16
2086 Martes flavigula III 1989-03-16
2087 Paguma larvata III 1989-03-16
2088 Mustela sibirica III 1989-03-16
2089 Mycteria cinerea I 1987-10-22
2090 Bhutanitis lidderdalii II 1987-10-22
2091 Panthera tigris I 1987-10-22
2092 Teinopalpus imperialis II 1987-10-22
2093 Balaenoptera acutorostrata I 1986-01-01
2094 Balaenoptera acutorostrata II 1986-01-01
2095 Tridacna crocea II 1985-08-01
2096 Tridacna squamosa II 1985-08-01
2097 Tridacna maxima II 1985-08-01
2098 Hippopus hippopus II 1985-08-01
2099 Tridacna gigas II 1985-08-01
2100 Hoplobatrachus tigerinus II 1985-08-01
2101 Antigone antigone II 1985-08-01
2102 Anthropoides virgo II 1985-08-01
2103 Grus grus II 1985-08-01
2104 Cerberus rynchops III 1984-02-13
2105 Daboia russelii III 1984-02-13
2106 Xenochrophis piscator III 1984-02-13
2107 Caiman crocodilus II 1983-07-29
2108 Crocodylus novaeguineae II 1983-07-29
2109 Balaenoptera edeni I 1983-07-29
2110 Balaenoptera omurai I 1983-07-29
2111 Caretta caretta I 1981-06-06
2112 Eretmochelys imbricata I 1981-06-06
2113 Balaenoptera borealis I 1981-06-06
2114 Chelonia mydas I 1981-06-06
2115 Balaenoptera physalus I 1981-06-06
2116 Lepidochelys olivacea I 1981-06-06
2117 Cirrhipathes spiralis II 1981-06-06
2118 Physeter macrocephalus I 1981-06-06
2119 Neophocaena phocaenoides I 1979-06-28
2120 Ursus thibetanus I 1979-06-28
2121 Helarctos malayanus I 1979-06-28
2122 Caloenas nicobarica I 1979-06-28
2123 Sousa chinensis I 1979-06-28
2124 Ptilocercus lowii II 1977-02-04
2125 Trachypithecus phayrei II 1977-02-04
2126 Python bivittatus II 1977-02-04
2127 Macaca leonina II 1977-02-04
2128 Trachypithecus barbei II 1977-02-04
2129 Trachypithecus obscurus II 1977-02-04
2130 Prionailurus viverrinus II 1977-02-04
2131 Presbytis femoralis II 1977-02-04
2132 Falco peregrinus I 1977-02-04
2133 Macaca assamensis II 1977-02-04
2134 Aquila heliaca I 1977-02-04
2135 Lutra lutra I 1977-02-04
2136 Iguana iguana II 1977-02-04
2137 Trachypithecus villosus II 1977-02-04
2138 Trachypithecus germaini II 1977-02-04
2139 Lutra sumatrana II 1977-02-04
2140 Macaca nemestrina II 1977-02-04
2141 Malayopython reticulatus II 1977-02-04
2142 Presbytis siamensis II 1977-02-04
2143 Haliaeetus albicilla I 1977-02-04
2144 Macaca arctoides II 1977-02-04
2145 Dermochelys coriacea I 1977-02-04
2146 Python curtus II 1977-02-04
2147 Prionailurus bengalensis II 1977-02-04
2148 Pavo muticus II 1977-02-04
2149 Macaca fascicularis II 1977-02-04
2150 Python brongersmai II 1977-02-04
2151 Felis chaus II 1977-02-04
2152 Macaca mulatta II 1977-02-04
2153 Bubalus arnee III 1975-11-16
2154 Arapaima gigas II 1975-07-01
2155 Prionodon linsang II 1975-07-01
2156 Rhinoplax vigil I 1975-07-01
2157 Polyplectron malacense II 1975-07-01
2158 Fregata andrewsi I 1975-07-01
2159 Tomistoma schlegelii I 1975-07-01
2160 Polyplectron bicalcaratum II 1975-07-01
2161 Argusianus argus II 1975-07-01
2162 Hylobates agilis I 1975-07-01
2163 Naemorhedus caudatus I 1975-07-01
2164 Syrmaticus humiae I 1975-07-01
2165 Asarcornis scutulata I 1975-07-01
2166 Batagur baska I 1975-07-01
2167 Capricornis sumatraensis I 1975-07-01
2168 Hylobates lar I 1975-07-01
2169 Capricornis milneedwardsii I 1975-07-01
2170 Tapirus indicus I 1975-07-01
2171 Hemigalus derbyanus II 1975-07-01
2172 Prionodon pardicolor I 1975-07-01
2173 Platalea leucorodia II 1975-07-01
2174 Symphalangus syndactylus I 1975-07-01
2175 Panthera pardus I 1975-07-01
2176 Rucervus eldii I 1975-07-01
2177 Tringa guttifer I 1975-07-01
2178 Ciconia nigra II 1975-07-01
2179 Bos sauveli I 1975-07-01
2180 Cuon alpinus II 1975-07-01
2181 Varanus nebulosus I 1975-07-01
2182 Pardofelis marmorata I 1975-07-01
2183 Varanus bengalensis I 1975-07-01
2184 Pangasianodon gigas I 1975-07-01
2185 Probarbus jullieni I 1975-07-01
2186 Elephas maximus I 1975-07-01
2187 Cynogale bennettii II 1975-07-01
2188 Neofelis nebulosa I 1975-07-01
2189 Pitta nympha II 1975-07-01
2190 Sarkidiornis melanotos II 1975-07-01
2191 Prionailurus planiceps I 1975-07-01
2192 Catopuma temminckii I 1975-07-01
2193 Naemorhedus griseus I 1975-07-01
2194 Python molurus I 1975-07-01
2195 Megaptera novaeangliae I 1975-07-01
2196 Batagur affinis I 1975-07-01
2197 Varanus rudicollis II 1975-07-01
2198 Ratufa bicolor II 1975-07-01
2199 Crocodylus rhombifer I 1975-07-01
2200 Varanus salvator II 1975-07-01
2201 Hylobates pileatus I 1975-07-01
2202 Ratufa affinis II 1975-07-01
2203 Varanus dumerilii II 1975-07-01
2204 Balaenoptera musculus I 1975-07-01
2205 Bos gaurus I 1975-07-01
2206 Crocodylus siamensis I 1975-07-01
สรุปรายงาน CITES

Appendix I


ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยและเพาะพันธุ์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องไดร้บความยินยอมจากประเทศที่จะ นำเข้าเสียก่อนประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกใหไ้ด้โดยจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์ นั้นด้วยๆ


86

กลุ่มสัตว์

22

กลุ่มพืช

0

กลุ่มจุลินทรีย์

Appendix II


ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยัง อนุญาตใหค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ใหเ้กิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้จะสูญ พันธุ์โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่า การส่งออกแต่ละคร้ังจะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นๆ ในธรรมชาติ


638

กลุ่มสัตว์

1,427

กลุ่มพืช

0

กลุ่มจุลินทรีย์

Appendix III


ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศ หนึ่งแล้วขอความร่วมมือประเทศภาคีให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นกำเนิด


22

กลุ่มสัตว์

2

กลุ่มพืช

0

กลุ่มจุลินทรีย์