ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Streptocephalus sirindhornae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Princess fairy shrimp
 • ชื่อไทย::
  - ไรน้ำนางฟ้าสิริณธร - ไรน้ำนางฟ้า - ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Branchiopoda
 • อันดับ:
  Anostraca
 • วงศ์::
  Streptocephalidae
 • สกุล:
  Streptocephalus
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พ.ย. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ต.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 12 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 12 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง