ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Paraboea sangwaniae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Paraboea sangwaniae Triboun
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - นครินทรา
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Lamiales
 • วงศ์::
  Gesneriaceae
 • สกุล:
  Paraboea
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 8 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 8 ส.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 8 ส.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง