ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Bulbophyllum Princess Bejaratana


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Bulbophyllum Princess Bejaratana
 • ชื่อไทย::
  - กล้วยไม้สิงโตเจ้าฟ้าเพชรรัตน์
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • วงศ์::
  Orchidaceae
 • สกุล:
  Bulbophyllum
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ก.ค. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 24 ม.ค. 2567 09:22 น.
วันที่สร้าง: 24 ม.ค. 2567 09:22 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง