ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Schistura sirindhornae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Schistura sirindhornae Suvarnaraksha, 2015
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Princess Sirindhorn loach
 • ชื่อไทย::
  - ค้อลายเสือสมเด็จพระเทพ - ค้อสมเด็จพระเทพ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Cypriniformes
 • วงศ์::
  Nemacheilidae
 • สกุล:
  Schistura
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พ.ย. 2566
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 18 เม.ย. 2566
วันที่อัพเดท : 9 ก.ย. 2562 20:34 น.
วันที่สร้าง: 9 ก.ย. 2562 20:34 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง