ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Thaipotamon chulabhorn


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Thaipotamon chulabhorn Naiyanetr, 1993
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Brachyura - Mealy crab
 • ชื่อไทย::
  - ปูทูลกระหม่อม
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - ปูแป้ง,ปูแดง,ปูป่า,กะปู
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Potamidae
 • สกุล:
  Thaipotamon
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พ.ย. 2566
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 16 ต.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง