ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Buxus sirindhorniana


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Buxus sirindhorniana
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย:
  - ช้องเจ้าฟ้า
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • สกุล:
  Buxus
แหล่งที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง