ข่าวประชาสัมพันธ์


upcoming-events-img-1

16

ต.ค.

การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

  • วันที่ 16 ต.ค. 2566 09:00 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

upcoming-events-img-1

8

ส.ค.

การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

  • วันที่ 8 ส.ค. 2566 09:00 น.

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

upcoming-events-img-1

4

ส.ค.

การประชุมเพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา

  • วันที่ 4 ส.ค. 2566 09:00 น.

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา

upcoming-events-img-1

20

มิ.ย.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2566 10:00 น.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

upcoming-events-img-1

10

เม.ย.

สผ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำและเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพทางทะเล

  • วันที่ 10 เม.ย. 2566 09:30 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

upcoming-events-img-1

22

มี.ค.

สผ และ วว. หารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจ และแผนการดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

  • วันที่ 22 มี.ค. 2566 09:00 น.

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจ และแผนการดำเนินงานเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

upcoming-events-img-1

14

มี.ค.

“สผ. จับมือ ปตท. สผ. ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ”

  • วันที่ 14 มี.ค. 2566

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ปตท.สผ. โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ปตท.สผ. และ สผ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว