ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Afgekia mahidolae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Afgekia mahidolae B. L. Burtt & Chermsir.
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - กันภัยมหิดล
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - กัยภัย
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Fabales
 • วงศ์::
  Fabaceae
 • สกุล:
  Afgekia
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา :
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ต.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 12 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 12 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง