ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Mitrephora sirikitiae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Mitrephora sirikitiae Weeras., Chalermglin & R.M.K.Saunders
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - มหาพรหมราชินี
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - -
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Magnoliales
 • วงศ์::
  Annonaceae
 • สกุล:
  Mitrephora
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 28 พ.ย. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 28 พ.ย. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง