ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Indochinamon bhumibol


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Indochinamon bhumibol
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Potamon bhumibol Naiyanetr, 2001

 • ชื่อสามัญ::
  - Brachyura - Giant mountain crab
 • ชื่อไทย::
  - ปูเจ้าพ่อหลวง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Potamidae
 • สกุล:
  Indochinamon
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 1 มี.ค. 2567
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พ.ย. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 4 ต.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 4 ต.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง