ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Trigona sirindhornae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Trigona sirindhornae Michener & Boongird, 2004
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Stingless Bee
 • ชื่อไทย::
  - ชันโรงสิรินธร - ชันโรง
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Palaemonidae
 • สกุล:
  Trigona
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง