ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Mahidolia mystacina


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Mahidolia mystacina
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Gobius mystacinus Valenciennes, 1837

  Gobius pulverulentus Kuhl & van Hasselt, 1837

  Mahidiolia duque Smith, 1947

  Mahidiolia normani Smith & Koumans, 1932

  Mahidolia duque Smith, 1947

 • ชื่อไทย::
  - ปลาบู่มหิดล
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Perciformes
 • วงศ์::
  Gobiidae
 • สกุล:
  Mahidolia
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 4 ต.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 4 ต.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง