การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต


การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility หรือ TH-BIF) มีการจัดหมวดหมู่การเข้าถึงข้อมูลสิ่งมีชีวิตตามหลักอนุกรมวิธาน โดยแบ่งข้อมูลเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ พืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ สรุปได้ดังนี้
1.กลุ่มพืช
จัดกลุ่มตามลำดับอนุกรมวิธานเป็น ๕ กลุ่ม (ดัดแปลงจาก http://www.theplantlist.org/) ได้แก่
1.1 กลุ่มพืชดอก (Angiosperms) จัดเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการมากที่สุด และมีสมาชิกมากที่สุดในปัจจุบัน มีท่อลำเลียง มีราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดที่สมบูรณ์ครบทุกส่วน จำแนกตามวงศ์ (Family) จำนวน 237 วงศ์ ดังนี้
Acanthaceae Dilleniaceae Olacaceae
Achariaceae Dioscoreaceae Oleaceae
Acoraceae Dipterocarpaceae Onagraceae
Actinidiaceae Droseraceae Opiliaceae
Adoxaceae Ebenaceae Orchidaceae
Aizoaceae Elaeagnaceae Orobanchaceae
Akaniaceae Elaeocarpaceae Oxalidaceae
Alismataceae Elatinaceae Paeoniaceae
Alstroemeriaceae Ericaceae Pandaceae
Altingiaceae Eriocaulaceae Pandanaceae
Amaranthaceae Erythroxylaceae Papaveraceae
Amaryllidaceae Escalloniaceae Passifloraceae
Anacardiaceae Euphorbiaceae Paulowniaceae
Ancistrocladaceae Fagaceae Pedaliaceae
Anisophylleaceae Flagellariaceae Pentaphragmataceae
Annonaceae Gelsemiaceae Peraceae
Apiaceae Gentianaceae Petrosaviaceae
Apocynaceae Geraniaceae Philydraceae
Aponogetonaceae Gesneriaceae Phyllanthaceae
Aquifoliaceae Goodeniaceae Phytolaccaceae
Araceae Grossulariaceae Piperaceae
Araliaceae Haemodoraceae Pittosporaceae
Arecaceae Haloragaceae Plantaginaceae
Aristolochiaceae Hamamelidaceae Plumbaginaceae
Asparagaceae Hanguanaceae Poaceae
Balanophoraceae Heliconiaceae Polygalaceae
Balsaminaceae Helwingiaceae Polygonaceae
Basellaceae Hernandiaceae Pontederiaceae
Begoniaceae Hydrangeaceae Portulacaceae
Berberidaceae Hydrocharitaceae Potamogetonaceae
Betulaceae Hydroleaceae Primulaceae
Bignoniaceae Hypericaceae Proteaceae
Bixaceae Hypoxidaceae Rafflesiaceae
Bonnetiaceae Icacinaceae Ranunculaceae
Boraginaceae Iridaceae Restionaceae
Brassicaceae Irvingiaceae Rhamnaceae
Bromeliaceae Iteaceae Rhizophoraceae
Burmanniaceae Ixonanthaceae Rosaceae
Burseraceae Juglandaceae Rubiaceae
Buxaceae Juncaceae Ruppiaceae
Cabombaceae Lamiaceae Rutaceae
Cactaceae Lardizabalaceae Sabiaceae
Calophyllaceae Lauraceae Salicaceae
Campanulaceae Lecythidaceae Salvadoraceae
Cannabaceae Leguminosae (Fabaceae) Santalaceae
Cannaceae Lentibulariaceae Sapotaceae
Capparaceae Liliaceae Saururaceae
Caprifoliaceae Linaceae Saxifragaceae
Cardiopteridaceae Linderniaceae Schisandraceae
Caricaceae Loganiaceae Scrophulariaceae
Carlemanniaceae Lophopyxidaceae Simaroubaceae
Caryophyllaceae Loranthaceae Sladeniaceae
Casuarinaceae Lowiaceae Smilacaceae
Celastraceae Lythraceae Solanaceae
Centrolepidaceae Magnoliaceae Sphenocleaceaectaceae
Ceratophyllaceae Malpighiaceae Staphyleaceae
Chloranthaceae Malvaceae Stemonaceae
Chrysobalanaceae Marantaceae Strelitziaceae
Cleomaceae Martyniaceae Stylidiaceae
Clusiaceae Melanthiaceae Styracaceae
Colchicaceae Melastomataceae Symplocaceae
Combretaceae Meliaceae Talinaceae
Commelinaceae Menispermaceae Tamaricaceae
Compositae (Asteraceae) Menyanthaceae Tetramelaceae
Connaraceae Molluginaceae Theaceae
Convolvulaceae Monimiaceae Thymelaeaceae
Cornaceae Moraceae Torricelliaceae
Costaceae Moringaceae Trigoniaceae
Crassulaceae Muntingiaceae Triuridaceae
Ctenolophonaceae Musaceae Typhaceae
Cucurbitaceae Myricaceae Ulmaceae
Cunoniaceae Myristicaceae Urticaceae
Cyclanthaceae Myrtaceae Verbenaceae
Cymodoceaceae Nartheciaceae Violaceae
Cyperaceae Nelumbonaceae Vitaceae
Daphniphyllaceae Nepenthaceae Xanthorrhoeaceae
Datiscaceae Nyctaginaceae Xyridaceae
Dichapetalaceae Nymphaeaceae Zingiberaceae
Didiereaceae Ochnaceae Zygophyllaceae
1.2 กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) มีท่อลำเลียง มีราก ลำต้น ใบ ไม่มีดอกแต่มีอวัยวะที่มีโครงสร้างคล้ายดอก (strobilus หรือ cone) และมีเมล็ดที่ไม่มีรังไข่ห่อหุ้ม จำแนกตามวงศ์ (Family) จำนวน 8 วงศ์ ดังนี้
Araucariaceae Ginkgoaceae Podocarpaceae
Cupressaceae Gnetaceae Zamiaceae
Cycadaceae Pinaceae
1.3 กลุ่มเฟิร์นและไลโคไฟต์ (Pteridophytes) เริ่มมีท่อลำเลียง มีราก ลำต้น และใบ ไม่มีดอก ผล และเมล็ด แต่มีสปอร์ โดยจำแนกตามวงศ์ (Family) จำนวน 24 วงศ์ ดังนี้
Aspleniaceae Dryopteridaceae Marattiaceae
Athyriaceae Equisetaceae Marsileaceae
Blechnaceae Gleicheniaceae Matoniaceae
Cibotiaceae Hymenophyllaceae Oleandraceae
Cyatheaceae Lindsaeaceae Ophioglossaceae
Davalliaceae Lomariopsidaceae Osmundaceae
Dennstaedtiaceae Lycopodiaceae Rhachidosoraceae
Dipteridaceae Lygodiaceae Tectariaceae
1.4 กลุ่มมอสส์ ลิเวอร์เวิร์ด และฮอร์นเวิร์ต (Bryophytes) กลุ่มมอสส์ ลิเวอร์เวิร์ด และฮอร์นเวิร์ต (Bryophytes) จัดเป็นพืชชั้นต่ำ ไม่มีท่อลำเลียง แต่มีส่วนที่คล้ายราก ส่วนที่คล้ายลำต้น และส่วนที่คล้ายใบ ไม่มีดอก ผลและเมล็ด แต่มีสปอร์โดยจำแนกตามวงศ์ (Family) จำนวน 65 วงศ์
Acrobolbaceae Herbertaceae Pallaviciniaceae
Adelanthaceae Hookeriaceae Plagiochilaceae
Amblystegiaceae Hypnaceae Pleuroziaceae
Aneuraceae Hypnodendraceae Polytrichaceae
Anthocerotaceae Hypopterygiaceae Porellaceae
Arnelliaceae Jungermanniaceae Pottiaceae
Bartramiaceae Lejeuneaceae Prionodontaceae
Brachytheciaceae Lembophyllaceae Pterobryaceae
Bryaceae Lepicoleaceae Ptilidiaceae
Calymperaceae Lepidoziaceae Radulaceae
Calypogeiaceae Leskeaceae Rhizogoniaceae
Cephaloziaceae Leucodontaceae Ricciaceae
Cephaloziellaceae Leucomiaceae Scapaniaceae
Dicranaceae Lophocoleaceae Schistochilaceae
Diphysciaceae Lophoziaceae Sematophyllaceae
Ditrichaceae Marchantiaceae Sphagnaceae
Entodontaceae Meteoriaceae Splachnaceae
Erpodiaceae Metzgeriaceae SchistoTargioniaceaechilaceae
Fissidentaceae Mniaceae Thuidiaceae
Funariaceae Myuriaceae Trachypodaceae
Haplomitriaceae Neckeraceae Trichocoleaceae
Hedwigiaceae Orthotrichaceae
1.5 กลุ่มสาหร่าย โดยจำแนกตามหมวด (Division) จำนวน 4 ดิวิชั่น (ตามระบบของ Bold and Wynne (1985))
Chlorophyta Charophyta Phaeophyta
Rhodophyta
2.กลุ่มสัตว์
2.1 สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่งย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม โดยระบุตามตามลำดับอนุกรมวิธาน (ดัดแปลงจาก https://animaldiversity.org/ ดังนี้
1) กลุ่มปลา (Fishes) ระบุตามลำดับชั้น (Class) แบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.1) กลุ่มปลาปากกลม จำแนกตามลำดับ Class Cephalaspidomorphi และ Class Myxini ปลาในกลุ่มนี้ไม่มีขากรรไกร ลำตัวยาวคล้ายปลาไหล ขอบบนของปากและปลาลิ้นมีฟันเล็ก ๆ แหลมคมมากมาย ลำตัวนิ่ม ไม่มีเกล็ด ไม่มีครีบคู่เหมือนปลาทั่วไป เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีโนโตคอร์ดปรากฏอยู่ตลอดแม้ในระยะตัวเต็มวัย มีช่องเหงือก 7คู่ สำหรับหายใจ
1.2) กลุ่มปลากระดูกอ่อน จำแนกตามลำดับ Class Elasmobranchii และ Class holocephali ปลาในกลุ่มนี้มีช่องเหงือกเห็นชัดเจนจากภายนอก มีครีบคู่หรือครีบเดี่ยว มีเกล็ดลักษณะคล้ายจานยื่นออกมา ไม่มีกระเพาะลม มีปากอยู่ด้านท้อง มีการปฏิสนธิภายใน เป็นสัตว์เลือดเย็นเช่น ปลากระเบน ปลาฉลาม ปลาโรนัน ปลากระต่าย ปลาฉนาก เป็นต้น
1.3) กลุ่มปลากระดูกแข็ง จำแนกตามลำดับ Class Actinopterygii และ Class Sacropteygii ปลาในกลุ่มนี้มีแผ่นแก้มปิดช่องเหงือกเอาไว้ มีเกล็ดบาง ๆ เรียงเหลื่อมกันคล้ายแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา กระดูกภายในเป็นกระดูกแข็ง มีกระเพาะลม ปากอยู่ปลายสุดทางหัว ส่วนใหญ่ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย เป็นสัตว์เลือดเย็น มีหัวใจ 2 ห้อง เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาทู ปลาตะเพียน ม้าน้ำ เป็นต้น
2) สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ ระบุตามลำดับชั้น Class Amphibia มี 4 ขา 5 นิ้ว ปลายนิ้วไม่มีเล็บ ตัวอ่อนอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือก ตัวเต็มวัยอยู่บนบกหายใจด้วยปอด มีหัวใจ 3 ห้อง ออกไข่ในน้ำ ผิวหนังไม่มีเกล็ด ผิวหนังเปียกชื้น มีต่อมเมือก ผสมพันธุ์ภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อการเจริญเติบโตเป็นสัตว์เลือดเย็น เช่น คางคก เขียด อึ่งอ่าง ปาด กบ งูดิน ซาลาแมนเดอร์ เป็นต้น
3) สัตว์เลื้อยคลาน ระบุตามลำดับชั้น (Class) Reptilia สัตว์ในชั้นนี้เป็นสัตว์บก หรือวางไข่บนบก มี 4 ขา ปลายนิ้วมีเล็บ ผิวหนังมีเกล็ดแห้ง หายใจด้วยปอด มีอายุยืน มีหัวใจ 4 ห้อง เป็นสัตว์เลือดเย็น มีวิวัฒนาการคือ มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัว ไข่มีเปลือกแข็งและเหนียว มีถุงแอลเลนทอยส์ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซขณะเจริญเติบโตในไข่ เช่น เต่า จระเข้ ตุ๊กแก จิ้งเหลน จิ้งจก งู กิ้งก่า เป็นต้น
4) สัตว์ปีก ระบุตามลำดับชั้น (Class) Aves เป็นสัตว์เลือดอุ่น ลำตัวมีขน (Feather) ปกคลุม ขามี 2ข้าง ปลานิ้วมีเล็บ ขาหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นปีก กระดูกบางเป็นโพรง จึงมีน้ำหนักตัวเบา มีถุงลม () แทรกไปตามช่องว่างของลำตัว และตามโพรง ซึ่งทำให้มีอากาศมากพอที่จะหมุนเวียนใช้หายใจเวลาบิน มีหัวใจ 4 ห้อง ไข่มีเปลือก แข็งหุ้ม มีปริมาณไข่แดงมาก ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ ไม่มีต่อมเหงื่อ ไม่มีต่อมน้ำนม ปฏิสนธิภายใน ตัวเมียมีรังไข่ข้างเดียว เส้นประสาทสมองมี 12 คู่ เช่น นกประเภทต่าง ๆ ทั้งที่บินได้และบินไม่ได้
5) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระบุตามลำดับชั้น (Class) Mammalia เป็นสัตว์เลือดอุ่น มีขนเป็นเส้น ๆ (Hair) คลุมตัว มี 4 ขา มีต่อมเหงื่อ และต่อมน้ำนม มีกระดูกคอ 7ข้อ มีฟันฝังในขากรรไกร มีกล่องเสียง มีกระบังลม หายใจด้วยปอด หัวใจมี 4 ห้อง เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส ลูกอ่อนเจริญภายในมดลูก สมองส่วนหน้าเจริญดี ได้แก่ ตุ่นปากเป็ดและตัวกินมดออกลูกเป็นไข่ จิงโจ้มีถุงหน้าท้อง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ที่ตัวอ่อนมีรก (placenta) เช่น ลิงกัง ลิงแสม ลิงชิมแปนซี ชะนี เสือ แมว สุนัข สุกร สิงโต หมาใน หมี พังพอน โค กระบือ ช้าง ม้า มนุษย์ หนู ค้างคาว นางอาย ปลาวาฬ โลมา แมวน้ำ สิงโตทะเล เป็นต้น
2.2 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แบ่งย่อยออกเป็น 10 กลุ่ม โดยระบุตามตามลำดับอนุกรมวิธาน (ดัดแปลงจาก https://animaldiversity.org/) ดังนี้
1) กลุ่มฟองน้ำ ระบุตามไฟลัม (Phylum) Porifera
2) กลุ่มแมงกะพรุน-ปะการัง ระบุตามไฟลัม (Phylum) Cnidaria
3) กลุ่มหนอนตัวกลม ระบุตามไฟลัม (Phylum) Nematoda
4) กลุ่มหนอนปล้อง segmented worms ระบุตามไฟลัม (Phylum) Annelida
5) กลุ่มหนอนตัวแบน ระบุตามไฟลัม (Phylum) Platyhelminthes(Phylum) Annelida
6) กลุ่มสัตว์ขาปล้อง ระบุตามไฟลัม (Phylum) Arthropoda ซึ่งแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มแมงมุม แมงป่อง ระบุตามไฟลัมย่อย (Subphylum) Chelicerata
กลุ่มกุ้ง-ปู ไฟลัมย่อย ระบุตามไฟลัมย่อย (Subphylum) Crustacea
กลุ่มแมลง ระบุตามชั้น (Class) Insecta
กลุ่มกิ้งกือ ตะขาบ ระบุตามไฟลัมย่อย (Subphylum) myriapoda
7) กลุ่มมอลลัส ระบุตามไฟลัม (Phylum) Mollusca
8) กลุ่มเอคไคโนเดิร์ม ระบุตามไฟลัม (Phylum) Echinodermata
9) กลุ่มเฮมิคอร์ดาตา ระบุตามไฟลัม (Phylum) Hemichordata
10) กลุ่มหวีวุ้น ระบุตามไฟลัม (Phylum) Ctenophora (Class Nuda และClass Tentaculata)
3. กลุ่มจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง
จัดกลุ่มตามลำดับอนุกรมวิธานเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
3.1 แบคทีเรีย อาร์เคีย (bacteria, Archaea)
3.2 รา (Fungi) [เห็ด ราเส้นใย ยีสต์] (mushrooms, filamentous fungi, yeasts)
3.3 โปรทิสดา (protista)
3.4 ไวรัส ไวรอยด์ พรีออน (Virus, Viroid, Prion)