ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Thaiphusa sirikit


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Thaiphusa sirikit (Naiyanetr, 1992)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Demanietta sirikit Naiyanetr, 1992
 • ชื่อสามัญ::
  - Brachyura - Regal crab
 • ชื่อไทย::
  - ปูราชินี - ปูราชินี,ปูไตรรงค์
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - ปูสามสี,ปูไตรรงค์,ปูป่า - ปูสามสี
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Potamidae
 • สกุล:
  Thaiphusa
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พ.ย. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง