ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Paphiopedilum ‘Princess Sangwan’


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Paphiopedilum ‘Princess Sangwan’
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms
  - Cordula Raf.
  - Menephora Raf.
  - Stimegas Raf.
 • ชื่อไทย::
  - รองเท้านารีพริ้นเซสสังวาลย์
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • สกุล:
  Paphiopedilum ‘Princess
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 4 ต.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 4 ต.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง