ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Phuwiangosaurus sirindhornae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Phuwiangosaurus sirindhornae Martin, Buffetaut & Suteethorn 1994
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Phuwiangosaurus sirintornae Martin et al., 1994

 • ชื่อไทย::
  - ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Reptilia
 • อันดับ:
  Dinosauria
 • สกุล:
  Phuwiangosaurus
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง