ติดต่อ TH-BIF


ติดต่อสอบถามข้อมูล

ข้อมูลติดต่อ

  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
    อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  • โทรศัพท์/โทรสาร: 02-265-6684,

  • bdpolicy@onep.go.th

    http://thbif.onep.go.th