ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Opisthognathus rex


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Opisthognathus rex Wongratana, 1975
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - ปลาโอพิสทอนญาทัส เร็กซ์
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Perciformes
 • วงศ์::
  Opistognathidae
 • สกุล:
  Opisthognathus
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 8 ส.ค. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 8 ส.ค. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง