ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Macrobrachium sirindhorn


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Macrobrachium sirindhorn Naiyanetr, 2001
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Caridea - Princess shrimp
 • ชื่อไทย::
  - กุ้งเจ้าฟ้า
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Palaemonidae
 • สกุล:
  Macrobrachium
ที่มา : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด : 21 พ.ย. 2566
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 9 ต.ค. 2562
วันที่อัพเดท : 11 ต.ค. 2561 00:00 น.
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2561 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง