ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Soleichthys siammakuti 


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Soleichthys siammakuti 
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - ปลาใบไม้
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Pleuronectiformes
 • วงศ์::
  Soleidae
 • สกุล:
  Soleichthys
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 7 ต.ค. 2562

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง