รายการข้อมูลสิ่งมีชีวิต TH-BIF


-- ค้นหาแบบละเอียด --

แสดงรายการข้อมูลสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช (14,546 รายการ) แสดงผลเรียงตามลำดับ A-Z

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Abacopteris nudata Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Polypodiales Thelypteridaceae Abacopteris
2 Abdominea minimiflora Plantae Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Robiquetia
3 Abelmoschus angulosus ชะมดเหลือง Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abelmoschus
4 Abelmoschus crinitus กระเจี๊ยบละว้า Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abelmoschus
5 Abelmoschus esculentus กระเจี๊ยบมอญ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abelmoschus
6 Abelmoschus manihot Plantae Malvaceae
7 Abelmoschus moschatus ชะมดต้น Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abelmoschus Medik.
8 Abelmoschus sagittifolius Plantae Malvaceae
9 Abrodictyum idoneum Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Hymenophyllales Hymenophyllaceae Abrodictyum
10 Abrodictyum obscurum Plantae Tracheophyta Polypodiopsida Hymenophyllales Hymenophyllaceae Abrodictyum
11 Abrus precatorius มะกล่ำตาหนู Plantae Tracheophyta Fabales Fabaceae Abrus
12 Abrus pulchellus Plantae Fabaceae
13 Abutilon grandifolium Plantae Malvaceae
14 Abutilon hirtum ครอบจักรวาล Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abutilon
15 Abutilon indicum มะก่องข้าว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abutilon
16 Abutilon persicum ก่องข้าวทีโอ Plantae Tracheophyta Malvales Malvaceae Abutilon
17 Abutilon sinense ก่องข้าวดอย Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abutilon
18 Abutilon substellatum ก่องข้าวดาว Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Abutilon
19 Acacia aff. Plantae Fabaceae
20 Acacia auriculaeformis กระถินณรงค์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
21 Acacia auriculiformis กระถินณรงค์ Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
22 Acacia caesia Plantae Fabaceae
23 Acacia catechu Plantae Fabaceae
24 Acacia colei กระถินเงิน Plantae Tracheophyta Magnoliopsida Fabales Fabaceae Acacia
25 Acacia comosa Plantae Fabaceae
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
จำแนกประเภทตามกลุ่มสิ่งมีชีวิต

แสดงรายการข้อมูลนำเข้าสิ่งมีชีวิตนำเข้าปี 2564