เนื้อทราย ทราย หรือ ตามะแน

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Axis porcinus (Zimmermann, 1780)
 • การกระจายพันธุ์:
  -เคยมีการกระจายในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกแล้วสูญพันธุ์ในสภาพธรรมชาติจากนั้นได้เพาะเลี้ยงจากสวนสัตว์และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแล้วได้นำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติหลายแห่ง
 • ระบบนิเวศ:
  -Swamp forest.
 • ลักษณะทางสัณฐานวิทยา:
  - เป็นกวางขนาดกลาง ขนสีน้ำตาลเข้ม ด้านล่างลำตัวสีจางกว่า มีเส้นดำพาดตามแนวสันหลัง ตั้งแต่คอไปจนถึงโคนหาง มีเขาเฉพาะในตัวผู้ข้างละ 3 กิ่ง ผลัดเขาทุกปี ลูกเกิดใหม่มีลายจุดขาวตามตัวลายจะหายไปเมื่อโตขึ้น นัยน์ตามีน้ำตาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เป็นกวางที่สวยงามมากชนิดหนึ่ง
  - Shoulder height 66-74 cm; weight 36-45 kg. A medium-sized, low and heavily built deer with short face and legs. Coat yellow brown to dark brown according to the season, but with darker underpart. Only males have antlers, which can be recognized by the inner tine of upper fork curve more or less downwards. Fawns spotted.