โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตรมีครีบหลัง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:
  Orcaella brevirostris
 • แหล่งที่พบภายในประเทศ:
  -นครศรีธรรมราช
 • ระบบนิเวศ:
  -อาศัยอยู่ในแนวปะการังและชายฝั่งทะเลทั่วไป พบที่ระดับความลึกไม่เกิน 12 เมตร
 • ลักษณะทางสัณฐานวิทยา:
  -เป็นปลาขนาดเล็กที่มีลำตัวป้อมและแบนช้าง จะงอยปากสั้นและมีปากที่มีขนาดเล็ก พื้นของลำตัวเป็นสีเงินอมฟ้า มีแถบหนาสีดำพาดขวางลำตัว & แถบ โดยแถบที่พาดผ่านลำตัว 4 แถบ และพาดที่คอดหางหนึ่งแถบ มีเหลืองสะท้อนแสงพาดที่ด้านบนของลำตัวจากจะงอยปากไปจนถึงตอนปลายของครีบหลัง ครีบหางเว้าลึกมากไม่มีขลิบสีดำที่ของนอกของแพนหางบนและล่าง เป็นปลาที่กินอาหารหลากหลายเช่น แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กตามพื้นทะเลและสาหร่ายเป็นปลาที่หากินในเวลากลางวัน โดยจะอยู่รวมเป็นฝูงบริเวณกลางน้ำและใกล้ผิวน้ำ