• ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
    Thalassina anomala
  • การกระจายพันธุ์:
    -ภาคใต้
  • ระบบนิเวศ:
    -Mangrove forest.