นกนางนวลหางดำ

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:
  Larus crassirostris
 • แหล่งที่พบภายในประเทศ:
  -บางปู
 • ระบบนิเวศ:
  -นกอพยพ
 • ลักษณะทางสัณฐานวิทยา:
  -นกนางนวลหางดำมีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณคาบสมุทรเกาหลี ญี่ปุ่น จีนตอนบน และรัสเซีย ส่วนในช่วงฤดูกาลอพยพจะอพยพลงมาอาศัยอยู่ในประเทศจีนตอนล่าง ไต้หวัน เวียดนาม และมีส่วนน้อยที่จะอพยพหลงลงมาถึงประเทศไทยของเราอย่างนกตัวนี้ สำหรับนักดูนกแล้วการที่ได้คุ้ยค้นหานกพิเศษจากฝูงนกนับพัน ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างของการดูนกในธรรมชาตินะครับ