เสือโคร่ง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Panthera tigris (Linnaeus, 1758)
 • การกระจายพันธุ์:
  -ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้
 • ระบบนิเวศ:
  -Evergreen forest, to deciduous forest.
 • ลักษณะทางสัณฐานวิทยา:
  - An unmistakable large, massively built carnivore with brownish orange coat patterned all over from head to tail by dark vertical stripes. Underparts paler. Its front limbs and shoulders heavily muscled, and paws equipped with long, sharp retractile claws; white the hind limbs, though longer, less muscled.