รายการข้อมูลสิ่งมีชีวิต TH-BIF


-- ค้นหาแบบละเอียด --

แสดงรายการข้อมูลสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ (21,891 รายการ) แสดงผลเรียงตามลำดับ A-Z

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 "Labeo" chrysophekadion กาดำ Animalia Chordata Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Labeo
2 "Mystus" leucophasis แขยงหัวกลับ Animalia Chordata Actinopterygii Siluriformes Bagridae Mystus
3 Aaptosyax grypus Giant salmon carp สะนากยักษ์ Animalia Chordata Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Aaptosyax
4 Abaciscus costimacula Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Abaciscus
5 Abaciscus intractabilis Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Abaciscus
6 Abaciscus lutosus Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Abaciscus
7 Abaciscus shaneae Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Abaciscus
8 Abalistes stellatus Animalia Chordata Actinopterygii Tetraodontiformes Balistidae Abalistes
9 Abavorana luctuosa กบเขาท้องลาย Animalia Chordata Amphibia Anura Ranidae Abavorana
10 Abbottina rivularis Chinese false gudgeon สร้อยบู่ Animalia Chordata Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Abbottina
11 Abdopus abaculus Animalia Mollusca Cephalopoda Octopoda Octopodidae abaculus
12 Abdopus aculeatus Prickly octopus ปลาหมึกสายหัวหนาม Animalia Mollusca Cephalopoda Octopoda Octopodidae Abdopus
13 Abdopus horridus Red Sea octopus ปลาหมึกสายทะเลแดง Animalia Mollusca Cephalopoda Octopoda Octopodidae Abdopus
14 Abisara abnormis The Plum Judy ผีเสื้อกึ่งหุบลายหัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
15 Abisara echerius ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายหัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
16 Abisara freda Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
17 Abisara fylla The Dark Judy ผีเสื้อกึ่งหุบดำ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
18 Abisara geza Metal Marks ผีเสื้อกึ่งหุบ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
19 Abisara neophron Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
20 Abisara neophron   The Common Tailed Judy ผีเสื้อปีกกึ่งหุบหางยาวธรรมดา Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
21 Abisara savitri Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
22 Ablabys taenianotus Animalia Chordata Actinopterygii Scorpaeniformes Tetrarogidae Ablabys
23 Ablennes hians Animalia Chordata Actinopterygii Beloniformes Belonidae Ablennes
24 Abra inanis Animalia Mollusca Bivalvia Cardiida Semelidae Abra
25 Abralia andamanica Andaman enope squid ปลาหมึกมือตะขออันดามัน Animalia Mollusca Cephalopoda Oegopsida Enoploteuthidae Abralia
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
จำแนกประเภทตามกลุ่มสิ่งมีชีวิต

แสดงรายการข้อมูลนำเข้าสิ่งมีชีวิตนำเข้าปี 2564