รายการข้อมูลสิ่งมีชีวิต TH-BIF


-- ค้นหาแบบละเอียด --

แสดงรายการข้อมูลสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ (22,746 รายการ) แสดงผลเรียงตามลำดับ A-Z

ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
1 Aaptosyax grypus Giant salmon carp สะนากยักษ์ Animalia Chordata Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Aaptosyax
2 Abaciscus costimacula Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Abaciscus
3 Abaciscus intractabilis Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Abaciscus
4 Abaciscus lutosus Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Abaciscus
5 Abaciscus shaneae Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Abaciscus
6 Abalistes stellatus Animalia Chordata Actinopterygii Tetraodontiformes Balistidae Abalistes
7 Abavorana luctuosa กบเขาท้องลาย Animalia Chordata Amphibia Anura Ranidae Abavorana
8 Abbottina rivularis Chinese false gudgeon สร้อยบู่ Animalia Chordata Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Abbottina
9 Abdopus abaculus Animalia Mollusca Cephalopoda Octopoda Octopodidae abaculus
10 Abdopus aculeatus Prickly octopus ปลาหมึกสายหัวหนาม Animalia Mollusca Cephalopoda Octopoda Octopodidae Abdopus
11 Abdopus horridus Red Sea octopus ปลาหมึกสายทะเลแดง Animalia Mollusca Cephalopoda Octopoda Octopodidae Abdopus
12 Abisara abnormis The Plum Judy ผีเสื้อกึ่งหุบลายหัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
13 Abisara bifasciata Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
14 Abisara echerius ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายหัก Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
15 Abisara freda Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
16 Abisara fylla The Dark Judy ผีเสื้อกึ่งหุบดำ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
17 Abisara geza Metal Marks ผีเสื้อกึ่งหุบ Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
18 Abisara kausambi ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายตรง Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
19 Abisara neophron Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
20 Abisara neophron   The Common Tailed Judy ผีเสื้อปีกกึ่งหุบหางยาวธรรมดา Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
21 Abisara saturata ผีเสื้อปีกกึ่งหุบป่า Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
22 Abisara savitri Animalia Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Abisara
23 Ablabys taenianotus Animalia Chordata Actinopterygii Scorpaeniformes Tetrarogidae Ablabys
24 Ablennes hians Animalia Chordata Actinopterygii Beloniformes Belonidae Ablennes
25 Abra inanis Animalia Mollusca Bivalvia Cardiida Semelidae Abra
ลำดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย อาณาจักร ไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล
จำแนกประเภทตามกลุ่มสิ่งมีชีวิต

แสดงรายการข้อมูลนำเข้าสิ่งมีชีวิตนำเข้าปี 2564