ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Bruguiera parviflora


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Bruguiera parviflora (Roxb.) Wight & Arn.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  - Bruguiera ritchiei Merr.

  - Kanilia parviflora Blume

  - Rhizophora parviflora Roxb.

  - Rhizophora pauciflora Griff.

 • ชื่อไทย::
  - ถั่วดำ - ถั่วดํา
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - ถั่วทะเล (ระนอง), รังกะแท้ (ใต้) ลังกะโด นังกะได (มลายู-ใต้)
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Malpighiales
 • วงศ์::
  Rhizophoraceae
 • สกุล:
  Bruguiera
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2020
ที่มา : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปรับปรุงล่าสุด : 27 มิ.ย. 2566
ที่มา : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปรับปรุงล่าสุด : 27 มิ.ย. 2566
วันที่อัพเดท : 27 มิ.ย. 2566 14:35 น.
วันที่สร้าง: 27 มิ.ย. 2566 14:35 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง