ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Phytophthora cinnamomi


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Phytophthora cinnamomi Rands
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Phytophthora cinnamomi var. parvispora Kröber & Marwitz

  Phytophthora cinnamomi var. robiniae H.H.Ho

 • ชื่อไทย::
  - โรครากเน่า
 • อาณาจักร::
  Protista
 • ไฟลัม::
  Oomycota
 • ชั้น::
  Peronosporea
 • อันดับ:
  Peronosporales
 • วงศ์::
  Peronosporaceae
 • สกุล:
  Phytophthora

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง