ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Leishmania donovani


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Sauroleishmania Safjanova, 1982

 • ชื่อสามัญ::
  - kata Azar
 • อาณาจักร::
  Protista
 • ไฟลัม::
  Euglenozoa
 • ชั้น::
  Kinetoplastea
 • อันดับ:
  Trypanosomatida
 • วงศ์::
  Trypanosomatidae
 • สกุล:
  Leishmania

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง