ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Aphanomyces astaci


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Aphanomyces astaci Schikora
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - โรคราของกุ้ง
 • อาณาจักร::
  Protista
 • ไฟลัม::
  Oomycota
 • ชั้น::
  Peronosporea
 • อันดับ:
  Saprolegniales
 • วงศ์::
  Leptolegniaceae
 • สกุล:
  Aphanomyces

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง