ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Gulella bicolor


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Gulella bicolor (Hutton, 1834)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Carychium gigas A.Férussac, 1827

  Diaphora bicolor (T.Hutton, 1834)

  Ennea bicolor (T.Hutton, 1834)

  Ennea ceylanica L.Pfeiffer, 1855

  Huttonella bicolor (T.Hutton, 1834)

 • ชื่อสามัญ::
  - Two-tone gulella
 • ชื่อไทย::
  - หอยนักล่าสีส้ม - หอยแครอทนักล่า
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Gastropoda
 • อันดับ:
  Stylommatophora
 • วงศ์::
  Streptaxidae
 • สกุล:
  Gulella
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง