ข้อมูลสำรวจพื้นที่


พื้นที่นำร่อง สัตว์ พืช จุลินทรีย์ รวมทั้งหมด จำนวนผู้สำรวจ
สถานตากอากาศบางปู 566 23 1 590 64
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 863 879 65 1,807 30
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 720 247 16 983 42
พื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง 2,056 1,136 118 3,310 43
พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 328 53 0 381 57