ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Chersaecia refuga


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Chersaecia refuga Gould, 1846
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Helix refuga Gould, 1846

  Helix refugia Gould, 1846

 • ชื่อสามัญ::
  - Tavoy coin snail
 • ชื่อไทย::
  - หอยอีแปะทวาย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Gastropoda
 • อันดับ:
  Stylommatophora
 • วงศ์::
  Plectopylidae
 • สกุล:
  Chersaecia
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2563
วันที่อัพเดท : 11 มี.ค. 2564 11:12 น.
วันที่สร้าง: 11 มี.ค. 2564 11:12 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง